?
Hulp nodig?
Gaan

B.A. Auto

De verplichte verzekering B.A. Auto vergoedt de schade die de bestuurder (jij of iemand anders) van de verzekerde personenauto aan iemand anders berokkent wanneer hij aansprakelijk is voor een verkeersongeval.

Wat houdt dit in voor u?

 • Goede bestuurder? Dan belonen wij je!
 • Wij staan aan je zijde: de bijstand bij een ongeval is inbegrepen in je premie
 • Lagere premies als je een trouwe klant bent*, als je minder dan 12.500km rijdt, als je met een “groene” wagen rijdt, … 

Waar dient u op te letten?

 • In fout gesteld? Dan is de bestuurder niet verzekerd voor zijn eigen letsels: de Bestuurdersverzekering verzekert dit risico
 • In fout en schade aan jouw voertuig? De B.A. Auto verzekert dit risico niet, de Omnium doet dit wel

Onze troeven

 

Wie wordt vergoed?

 

Als jij of de bestuurder van je voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval, vergoedt je verzekering B.A. Auto de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 

Wat wordt wel vergoed?

 

Je verzekering vergoedt de schade van de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 • hun verwondingen en eventuele nadelige gevolgen (bv. aanpassing van de woning, zodat ze kan worden gebruikt door een persoon in een rolstoel)
 • materiële schade: voertuigen en hun inhoud, gebouwen, stadsmeubilair, wegeninfrastructuur,...

Wat wordt niet vergoed?

 

Schade die niet voortkomt uit het gebruik van je wagen (bv. schade door goederen die je vervoert), of die voortkomt door een deelname van het verzekerde voertuig aan races of snelheidswedstrijden.

 

 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

Welke extensies?

Omniumverzekering

De Omniumverzekering vergoedt de materiƫle schade aan je personenauto - ongeacht of je in fout bent of niet.

Meer info

Bestuurdersverzekering

De Bestuurdersverzekering vergoedt de bestuurder van het verzekerde voertuig bij letsels ten gevolge van een verkeersongeval, zelfs als hij in fout is.

Meer info

Rechtsbijstand Auto

De Rechtsbijstand is een verzekering die je de mogelijkheid biedt om je te laten bijstaan bij een geschil waarbij je verzekerde voertuig betrokken is. Deze verzekering vergoedt de kosten voor de advocaten en de gerechtelijke kosten als je bijvoorbeeld wordt vervolgd wegens een verkeersovertreding. Maar ook bijvoorbeeld als je een proces aanspant tegen de persoon die je bij een verkeersongeval schade heeft berokkend.

Meer info

Wil je een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of ga naar jouw dichtstbijzijnde kantoor

 

Wettelijke bepalingen

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

* Korting CombiSave

U geniet van een korting op de premies van uw waarborgen “Burgerlijke Aansprakelijkheid” en “(Kleine) Omnium” wanneer ze in je nieuwe autoverzekeringscontract worden onderschreven bij Federale Verzekering, en indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1) op het moment van de onderschrijving van dit nieuwe verzekeringscontract heeft de gewone hoofdbestuurder van het verzekerde voertuig minstens één jaar rijervaring;
2) op het moment van de onderschrijving van dit nieuwe verzekeringscontract heeft de gewone hoofdbestuurder van het verzekerde voertuig (of u als Verzekeringnemer, indien er geen gewone bestuurder vermeld staat in het contract voor dit verzekerde voertuig) geen schadegeval in fout voor de afgelopen 5 jaren.  
3) U – en/of elke persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres als u (als u een natuurlijke persoon bent), naast dit autoverzekeringscontract, eveneens de Verzekeringsnemer bent, van:

• Twee andere verzekeringscontracten Federale Verzekering**: u geniet van 10% korting CombiSave;
• Drie andere verzekeringscontracten Federale Verzekering**: u geniet van 15% korting CombiSave;
• Ten minste vier andere verzekeringscontracten Federale Verzekering**: u geniet van 20% korting CombiSave.

** Worden niet meegeteld: hospitalisatieverzekeringscontracten alsook verzekeringscontracten voor producten van andere verzekeringsmaatschappijen die door Federale Verzekering worden verdeeld maar waarvoor Federale Verzekering niet optreedt als verzekeraar (=risicodrager).
Wanneer meerdere verzekeringscontracten motorrijtuigen betrekking hebben op hetzelfde verzekerde voertuig, worden ze in het kader van deze korting als één verzekeringscontract geteld.

Deze korting blijft van toepassing gedurende de hele looptijd van de waarborgen "Burgerlijke aansprakelijkheid" en/of "(Kleine) Omnium" van dit verzekeringscontract zolang er geen verandering van het verzekerde voertuig is en zolang de voorwaarde beschreven in punt 3 hierboven , gerespecteerd blijft.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de autoverzekering te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij