?
Hulp nodig?
Gaan

Omniumverzekering

De Omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan je personenauto - ongeacht of je in fout bent of niet.

Wat houdt dit in voor u?

 • Soepele formule: je kiest het soort vergoeding
 • Je kan rekenen op een vervangvoertuig
 • Sommige waarborgen zonder vrijstelling (glasbreuk, brand, hagel, ...)
 • Je gaat niet akkoord met het bedrag van de vergoeding? Wij betalen tot € 150 voor de kosten van een tegenexpert naar keuze
 • Een lagere premie als als je een trouwe klant bent*, als je minder dan 12.500km rijdt, als je met een “groene” wagen rijdt, …  

Waar dient u op te letten?

 • Er is een franchise bij materiële schade aan je voertuig (uitzonderingen: zie linkerkolom)
 • De vergoeding is degressief naarmate de ouderdom van je voertuig
 • We hebben een recht van beroep, vooral als de risico-aangifte niet volledig of niet exact is
 • En we hebben een recht van vernietiging van de waarborgen van het contract bij niet-betaling van de premie
Je bent de gelukkige (toekomstige) eigenaar van een nieuwe auto? Je koos voor zo wat alle opties voor jouw veiligheid? 

Heel goed! Dankzij deze keuzes ben je helemaal beschermd. Maar... wat met je auto of bestelwagen? Bescherm je voertuig tegen materiële schade met de verzekering Omnium... volgens ons een onmisbare bescherming voor nieuwe voertuigen! 

Ontdek het plezier van het rijden zonder zorgen...

Onze troeven

 

De Omniumverzekering biedt je de best mogelijke schadevergoeding, ongeacht of je al dan niet in fout was. De verzekering kan tot 100 % van de waarde van je voertuig vergoeden en biedt meerdere voordelen.

Soepele formule

Diensten inclusief in je waarborgen, zonder premietoeslag

Waarborgen zonder vrijstelling

Voor een hele reeks risico's geniet je bescherming zonder vrijstelling!

Wij verdedigen jouw belangen

Ben je het niet eens met het bedrag van de schadevergoeding? Wij betalen de kosten van een tegenexpertise door een expert van jouw keuze (maximaal € 150).

Onze kortingen als je een nieuwe Auto en/of Omnium onderschrijft :  

 • CombiSave: je geniet van een korting als je een trouwe klant bent: 

 • -10% als je reeds minimaal 2 andere contracten bij Federale Verzekering hebt onderschreven* 

 • -15% als je reeds er min. 3 onderschreven hebt*

 • -20% als je reeds er minimum 4 onderschreven hebt* 

 • Mini-kilometer: -10% op je polissen B.A. Auto en Omnium als je maximum 12.500km met het verzekerde voertuig rijdt 

 • “Groene voertuigen”: -15% op je polissen B.A. Auto en Omnium als het verzekerde voertuig een hybride wagen is of elektrisch 

 • Franchise B.A. “Jongeren” aan € 600: -15% op de polis B.A. Auto als de bestuurder van het verzekerde voertuig max. 26 jaar is  

En goed nieuws... Deze kortingen zijn cumuleerbaar! 

 

Welke schade wordt wel vergoed door onze Omnium?

 

Een omniumverzekering is volgens ons onmisbaar voor nieuwe voertuigen en voor wie zich wil beschermen tegen verlies door eigen schade. Een nieuwe auto is namelijk een zware investering, met een omniumverzekering bescherm je die investering. Onze Omnium vergoedt de materiële schade aan je auto ten gevolge van een ongeval (of je nu in fout bent of niet), vandalisme, aanrijden van dieren en natuurkrachten (hagel, overstroming, storm,...) en schade veroorzaakt door glasbreuk, (poging tot) diefstal en brand.

Voor oudere voertuigen adviseren we je om te opteren voor een Kleine Omnium: daarmee wordt de schade aan je voertuig vergoed bij brand, diefstal, glasbreuk en schade door de natuurkrachten en na een aanrijding met een dier.

 

Welke schade wordt niet vergoed? Wat zijn de beperkingen?

 

Schade voortkomend uit het feit dat de bestuurder:

 • niet voldoet aan de wettelijke voorschriften om een voertuig te besturen
 • zich in een toestand van dronkenschapof alcoholintoxicatie bevindt

Er is een franchise van toepassing als er materiële schade aan je voertuig is.

Indien je jouw particulier voertuig verzekert op basis van de overeengekomen waarde, behoudt het zijn waarde gedurende de eerste 12 maanden in geval van een totaal schadegeval. De volgenden4 jaren vermindert de waarde slechts met 1% per maand. Vanaf het zesde jaar, zal de vergoeding gebeuren op basis van de werkelijke waarde van het voertuig, verhoogd met 15%.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

Wil je een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of ga naar jouw dichtstbijzijnde kantoor

 

Wettelijke bepalingen

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering Auto.

* Korting CombiSave

U geniet van een korting op de premies van de waarborgen “Burgerlijke Aansprakelijkheid” en “(Kleine) Omnium” wanneer ze in je nieuwe autoverzekeringscontract worden onderschreven bij Federale Verzekering, en indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1) op het moment van de onderschrijving van dit nieuwe verzekeringscontract heeft de gewone hoofdbestuurder van het verzekerde voertuig minstens één jaar rijervaring;
2) op het moment van de onderschrijving van dit nieuwe verzekeringscontract heeft de gewone hoofdbestuurder van het verzekerde voertuig (of u als Verzekeringnemer, indien er geen gewone bestuurder vermeld staat in het contract voor dit verzekerde voertuig) geen schadegeval in fout voor de afgelopen 5 jaren.  
3) U – en/of elke persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres als u (als u een natuurlijke persoon bent), naast dit autoverzekeringscontract, eveneens de Verzekeringsnemer bent, van:

• Twee andere verzekeringscontracten Federale Verzekering**: u geniet van 10% korting CombiSave;
• Drie andere verzekeringscontracten Federale Verzekering**: u geniet van 15% korting CombiSave;
• Ten minste vier andere verzekeringscontracten Federale Verzekering**: u geniet van 20% korting CombiSave.

** Worden niet meegeteld: hospitalisatieverzekeringscontracten alsook verzekeringscontracten voor producten van andere verzekeringsmaatschappijen die door Federale Verzekering worden verdeeld maar waarvoor Federale Verzekering niet optreedt als verzekeraar (=risicodrager).
Wanneer meerdere verzekeringscontracten motorrijtuigen betrekking hebben op hetzelfde verzekerde voertuig, worden ze in het kader van deze korting als één verzekeringscontract geteld.

Deze korting blijft van toepassing gedurende de hele looptijd van de waarborgen "Burgerlijke aansprakelijkheid" en/of "(Kleine) Omnium" van dit verzekeringscontract zolang er geen verandering van het verzekerde voertuig is en zolang de voorwaarde beschreven in punt 3 hierboven , gerespecteerd blijft.

*** Voorwaarden geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme en zaken).

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de autoverzekering te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij