?
Hulp nodig?
Gaan

Uw pensioen

Als zelfstandige wilt u uw koopkracht in stand houden zodra u op pensioen gaat. Maar uw wettelijke pensioen volstaat hiervoor niet! Bouw dus zelf een pensioenkapitaal op. Wij bieden u een hele reeks oplossingen, die u met elkaar kunt combineren. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Ze bieden allemaal aantrekkelijke rendementen en geven recht op een voordelige fiscaliteit*.

 • Een aantrekkelijk rendement

  Het totale rendement van Vita VAPZ behoort elk jaar opnieuw tot de beste op de markt.

 • Een aantrekkelijk rendement (vervolg)

  Het totale rendement van Vita Pensioen dat u privé kunt onderschrijven (derde pensioenpijler) in de vorm van pensioensparen of langetermijnsparen, behoort elk jaar opnieuw tot de beste op de markt.

 • Voordelige fiscaliteit

  Met een VAPZ kunt u tot bijna 64 %* van uw premie recupereren!

 • Ristorno's leven

  U geniet van ristorno's leven** die elk jaar opnieuw tot de beste op de markt behoren.

Wat wilt u verzekeren?

Vita VAPZ

Met Vita VAPZ bouwt u uw aanvullend pensioen als zelfstandige op en geniet u gelijktijdig van een aantrekkelijk rendement en een voordelige fiscaliteit. Meer weten
* De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later aangepast worden.
** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan