?
Hulp nodig?
Gaan

Bestuurdersverzekering

De Bestuurdersverzekering vergoedt de bestuurder van het verzekerde voertuig bij letsels ten gevolge van een verkeersongeval, zelfs als hij in fout is.

Wat houdt dit in voor u?

 • Je geniet van een uitgebreide bescherming: medische kosten, inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, kosten om indien nodig de woning aan te passen, ...

Waar dient u op te letten?

 • Schadegevallen voorgevallen wanneer de bestuurder een persoon is aan wie het aangeduide voertuig werd toevertrouwd uit hoofde van zijn beroepsbezigheid zijn niet verzekerd...
 • ...in dat geval is het de verplichte verzekering Arbeidsongevallen onderschreven door je werkgever, die tussenbeide komt

Wie is verzekerd?

 

De persoon die het voertuig bestuurt dat in het contract wordt aangeduid. Dat ben jij dus, ofwel een andere persoon die je voertuig bestuurt.

 

 

Wat is verzekerd?

 

Je wordt vergoed bij lichamelijke letsels. Dat betekent dat wij de volgende kosten voor onze rekening nemen:

 • de medische kosten (na tussenkomst van de sociale zekerheid)
 • het loonverlies door arbeidsongeschiktheid als jij of de bestuurder van je voertuig niet meer kan werken ten gevolge van een verkeersongeval
 • de noodzakelijke kosten om de woning van het slachtoffer aan te passen (bv. voor een rolstoel) in het geval van tijdelijke of permanente letsels

 


Wat is niet verzekerd? Zijn er beperkingen? 

 

Schadegevallen voorgevallen wanneer de bestuurder een persoon is aan wie het aangeduide voertuig werd toevertrouwd uit hoofde van zijn beroepsbezigheid. De bestuurder is niet verzekerd als hij in staat van dronkenschap is.

De bestuurder van het voertuig bepaald in het contract, moet minimim 23 jaar zijn om van de bescherming te genieten.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Onze troeven

 

Je geniet van een uitgebreide bescherming

Een waardevolle tip

Je wilt verzekerd zijn als bestuurder, maar daarnaast wil je - net als de andere leden van je gezin - ook een bescherming als passagier tijdens je verplaatsingen? Kies dan voor onze Volledige Verkeersongevallenverzekering!

Wil je een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of ga naar jouw dichtstbijzijnde kantoor

De voorwaarden die op deze pagina worden vermeld, gelden voor personenauto's, motorhomes, terreinvoertuigen en bestelwagens waarvoor onze verplichte verzekering B.A. Auto werd afgesloten.

 

Wettelijke bepalingen

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

 

Iedere beslissing om de autoverzekering te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij