?
Hulp nodig?
Gaan
Er kan van alles gebeuren in uw bedrijf. Brand-, rook- of waterschade in uw kantoren? De handelswaar in uw opslagruimtes wordt op een nacht gestolen? Het IT-materiaal in uw bureaus gaat kapot door een overspanning op het elektriciteitsnet. De ovens in uw industriële bakkerij gaan stuk door vandalisme? De drukpers in uw drukkerij moet gerepareerd worden na schade als gevolg van een montagefout?
En wat als u niks meer kunt verhandelen of produceren door een grote brand in uw gebouwen?
U wil niet enkel uw kantoren, gebouwen, ateliers, opslagruimtes … beschermen. Maar ook het materiaal waar u mee werkt of de goederen die u verhandelt. Deze maken immers integraal deel uit van uw zaak.

  • Uitgebreide waarborgen voor uw zaak

     

  • Een verzekering op maat van uw activiteit

     

  • Bijstand 24u op 24

    Gebeurt er iets, dan staan wij u snel bij

Wat wilt u verzekeren?

Multirisk Brand Handel & KMO

Stormschade, brandschade, rookschade, schade door overstroming of kortsluiting, glasbreuk,... Uw gebouw, inboedel, materieel en goederen verdienen de uitgebreide bescherming van onze verzekering Multirisk Brand Handel & KMO. De verzekering beschermt u, als eigenaar of huurder, in geval van schade aan uw gebouw en de inhoud. Meer weten

Verzekering Materiële Schade – Speciale Risico’s

Bescherm uw goederen en materieel die een waarde hebben van meer dan € 1.536.939,85* tegen schade door brand, storm, rook, … Meer weten

Verzekering Winstverlies-Brand

Als uw onderneming volledig door brand vernield wordt, bestaat de mogelijkheid dat u niet meer kan produceren. Dit kan dramatische gevolgen hebben voor uw winstcijfers. Federale Verzekering biedt u een oplossing. Meer weten

Verzekering Computer

Uw ideeën, offertes, plannen, bestanden … staan op uw computers en/of servers. Bescherm deze dan ook met de verzekering Computer, want ze vormen de basis van uw bedrijf. En ook elektronische en zwakstroominstallaties kunnen verzekerd worden! Meer weten

F-Cyber Comfort

Cyberaanvallen, datalekken, it-fraude, enz. zijn dagelijkse kost geworden. Multinationals, KMO’s, zelfstandigen, … allen worden ze het slachtoffer van hackers op zoek naar data, geld, info, enz. Of om uw onderneming in een slecht daglicht te stellen. De totale kost? Bijna onberekenbaar. De kost voor uw onderneming als het wordt getroffen door een geslaagde aanval? Misschien wel het einde van uw bedrijf. Bescherm u dus met onze cyberverzekering F-Cyber Comfort, dankzij de samenwerking met verzekeraar Zurich Insurance. Het is een gespecialiseerde verzekering waarmee u de schadelijke gevolgen van een cyberaanval kunt beperken en tot het minimum kunt herleiden. Meer weten

Machinebreuk

Deze verzekering beschermt de voor uw zaak waardevolle machines. Meer weten

Financier uw professionele projecten, dankzij mozzeno

U wil nieuw materiaal aankopen? Of een nieuwe software om uw dienstverlening helemaal op punt te zetten? Of u wil plannen laten uittekenen om te kunnen uitbreiden? Vaak staat er een serieuze kost tegenover. En misschien wil u voor dit project liever niet putten uit uw bedrijfskapitaal.
Ontdek het professionele krediet

Wettelijke bepalingen

 

* Volgens ABEX 754, twee keer per jaar geïndexeerd (cf. Koninklijk Besluit 24/12/1992 tot uitvoering van de wet van 25/06/1992 op de landverzekeringsovereenkomst). Voor bepaalde activiteiten is dit bedrag hoger. Bv. voor landbouwbedrijven, ziekenhuizen, vrije beroepen, scholen,… Voor deze risicio’s wordt er van een speciaal risico gesproken vanaf € 48 098 615,35 (ABEX 754).

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen.


Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij