?
Hulp nodig?
Gaan
"Time is money!" Uw professionele activiteiten zullen er onder lijden als uw atelier, kantoor, materieel of machines worden beschadigd. En er kan vanalles gebeuren. Brand-, rook- of waterschade in uw gebouwen? De bouwmaterialen in uw opslagruimtes worden op een nacht gestolen? Het IT-materiaal in uw burelen gaat kapot door een overspanning op het elektriciteitsnet?
En wat als u niks meer kunt verhandelen of produceren door een grote brand in uw ateliers?
U wilt niet enkel uw kantoren, gebouwen, ateliers, opslagruimtes,… goed beschermen. Maar ook het materiaal waar u mee werkt of de goederen die u verhandelt. Deze maken immers integraal deel uit van uw zaak.

 • Uitgebreide waarborgen voor uw onderneming

   

 • Een verzekering op maat van uw bouwactiviteit

   

 • Bijstand 24u op 24

  Gebeurt er iets, dan staan wij u snel bij

 • Onze restorno’s*

  U kan elk jaar delen in onze winst, een mooi extraatje bij het afsluiten van een brandverzekering

Wat wilt u verzekeren?

Multirisk Brand Handel & KMO

Stormschade, brandschade, rookschade, schade door overstroming of vandalisme …. Uw gebouw geniet een uitgebreide bescherming. Meer weten

Verzekering Materiële Schade – Speciale Risico’s

Bescherm uw goederen en materieel die een waarde hebben van meer dan € 1 495 293,74* tegen schade door brand, storm, rook, … Meer weten

Verzekering Winstverlies-Brand

Als u door een brand, blikseminslag of ontploffing niet meer kunt produceren in uw gebouwen, dan wordt met deze verzekering uw winstverlies gewaarborgd. Meer weten

Verzekering Computer

Uw ideeën, offertes, plannen, bestanden … staan op uw computers en/of servers. Bescherm deze dan ook goed met de verzekering Computer, want ze vormen de basis van uw bedrijf. En ook ander elektrisch en elektronisch materiaal is verzekerd! Meer weten

Machinebreuk

Deze verzekering staat garant voor de waardevolle bouwmachines op uw werven of werplaatsen. Meer weten
* De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. 
De toekenning van de restorno’s is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s. 
De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.
** Volgens ABEX 754, tweejaarlijks geïndexeerd (cf. Koninklijk Besluit 24/12/1992 tot uitvoering van de  wet van 25/06/1992 op de landverzekeringsovereenkomst). Voor bepaalde activiteiten is dit bedrag hoger. Bv. voor landbouwbedrijven, ziekenhuizen, vrije beroepen, scholen,… Voor deze risicio’s wordt er van een speciaal risico gesproken vanaf € 48 098 615,35 (ABEX 754).

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan