?
Hulp nodig?
Gaan
"Time is money!" Uw professionele activiteiten kunnen er onder lijden als uw atelier, kantoor, materieel of machines worden beschadigd. En er kan vanalles gebeuren. Brand-, rook- of waterschade in uw gebouwen? De bouwmaterialen in uw opslagruimtes worden op een nacht gestolen? Het IT-materiaal in uw burelen gaat kapot door een overspanning op het elektriciteitsnet?
En wat als u niks meer kunt verhandelen of produceren door een grote brand in uw ateliers?
U wilt niet enkel uw kantoren, gebouwen, ateliers, opslagruimtes,… beschermen. Maar ook het materiaal waar u mee werkt of de goederen die u verhandelt. Deze maken immers integraal deel uit van uw zaak.

 • Uitgebreide waarborgen voor uw onderneming

   

 • Een verzekering op maat van uw bouwactiviteit

   

 • Bijstand 24u op 24

  Gebeurt er iets, dan staan wij u snel bij

 • Onze restorno’s**

  Met onze Multirisk Brand Handel & KMO kunt u elk jaar een restorno krijgen, ... uw deel van onze winst

Wat wilt u verzekeren?

Multirisk Brand Handel & KMO

Stormschade, brandschade, rookschade, schade door overstroming of kortsluiting, glasbreuk,... Uw gebouw, inboedel, materieel en goederen verdienen de uitgebreide bescherming van onze verzekering Multirisk Brand Handel & KMO. De verzekering beschermt u, als eigenaar of huurder, in geval van schade aan uw gebouw en de inhoud. Meer weten

Verzekering Materiële Schade – Speciale Risico’s

Bescherm uw goederen en materieel die een waarde hebben van meer dan € 1.536.939,85* tegen schade door brand, storm, rook, … Meer weten

Verzekering Winstverlies-Brand

Door een brand, blikseminslag of ontploffing kunt u niet meer produceren in uw gebouwen. Dit kan dramatische gevolgen hebben voor uw winstcijfers. Federale Verzekering biedt u een oplossing. Meer weten

Verzekering Computer

Uw ideeën, offertes, plannen, bestanden … staan op uw computers en/of servers. Bescherm deze dan ook met de verzekering Computer, want ze vormen de basis van uw bedrijf. En ook elektronische en zwakstroominstallaties kunnen verzekerd worden! Meer weten

F-Cyber Comfort

Cyberaanvallen, datalekken, it-fraude, enz. zijn dagelijkse kost geworden. Multinationals, KMO’s, zelfstandigen, … allen worden ze het slachtoffer van hackers op zoek naar data, geld, info, enz. Of om uw onderneming in een slecht daglicht te stellen. De totale kost? Bijna onberekenbaar. De kost voor uw bouwonderneming als het wordt getroffen door een geslaagde aanval? Misschien wel het einde ervan. Bescherm u dus met onze cyberverzekering F-Cyber Comfort, dankzij de samenwerking met verzekeraar Zurich Insurance. Het is een gespecialiseerde verzekering waarmee u de schadelijke gevolgen van een cyberaanval kunt beperken en tot het minimum kunt herleiden. Meer weten

Machinebreuk

Onze verzekering Machinebreuk beschermt de voor uw onderneming waardevolle machines. Meer weten

Wettelijke bepalingen

* Volgens ABEX 754, twee keer per jaar geïndexeerd (cf. Koninklijk Besluit 24/12/1992 tot uitvoering van de wet van 25/06/1992 op de landverzekeringsovereenkomst). Voor bepaalde activiteiten is dit bedrag hoger. Bv. voor landbouwbedrijven, ziekenhuizen, vrije beroepen, scholen,… Voor deze risicio’s wordt er van een speciaal risico gesproken vanaf € 48 098 615,35 (ABEX 754).

** De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De toekenning van de restorno’s is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij