?
Hulp nodig?
Gaan
De wettelijk voorziene bedragen die bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit aan zelfstandigen worden uitgekeerd, volstaan niet om een gezin te onderhouden. Maar wist u dat er oplossingen bestaan om dat verlies aan koopkracht op te vangen? En wat als u zou overlijden? Kan uw gezin het hoofd boven water houden zonder uw inkomsten? 
Ontdek onze oplossingen om uw eigen financiële zekerheid en die van uw gezin te verzekeren bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of vroegtijdig overlijden.
  • Zeer uitgebreide ongevallenverzekering

    Met onze Ongevallenverzekering 24u op 24 bent u overal ter wereld 24 uur per dag verzekerd voor de ongevallen waarvan u het slachtoffer bent - en dit zowel in uw privé- als in uw beroepsleven.

  • Heel aantrekkelijke tarieven

    Als u een Overlijdensverzekering bij Federale Verzekering onderschrijft, geniet u van een competitief tarief.

  • Winstverdeling

    U kunt een deel van uw premie recupereren in de vorm van restorno's**.

Wat wilt u verzekeren?

Overlijdensverzekering

Heeft u al eens nagedacht over de financiële gevolgen van een overlijden voor uw gezin? Meer weten

Ongevallenverzekering 24u/24

De Ongevallenverzekering 24u op 24 beschermt zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van een ongeval waarvan ze het slachtoffer worden in het kader van hun werk of privé. Meer weten

Uiteraard bestaan er uitsluitingen, beperkingen en uitbreidingen van de geldende waarborgen. U vindt deze in de algemene voorwaarden van

* De fiscale behandeling van het dossier is afhankelijk van de individuele toestand van elke klant. Deze kan nadien worden gewijzigd.
** De restorno's en de winstdeelnames evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de maatschappijen die deel uitmaken van de groep Federale Verzekering, zoals die hier worden gedefinieerd. De toekenning van restorno's en van winstdeelnames in de toekomst is niet gewaarborgd. De restorno's en de winstdeelnames variëren per categorie en type producten en de regels in verband met hun toekenning worden gedefinieerd in de statuten van de maatschappijen waaruit de groep Federale Verzekering bestaat. Die statuten kunnen hier worden geraadpleegd. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan