?
Hulp nodig?
Gaan
Een medewerker van uw personeel is het slachtoffer van een arbeidsongeval en is bijgevolg enkele maanden arbeidsonbekwaam. Het is uw wens dat medewerkers, die sleutelposities bekleden binnen uw bedrijf, een aanvullende vergoeding krijgen bovenop de wettelijke voorziene vergoedingen ter compensatie van hun inkomensverlies na een arbeidsongeval. Het kan alleen maar hun motivatie versterken! Ontdek welke oplossingen we u hiervoor kunnen aanbieden.
  • Bekroonde contracten en service!

    Onze verplichte verzekering Arbeidsongevallen werd bij 6 opeenvolgende edities van de DECAVI Niet-Levensverzekeringstrofeeën* telkens in haar categorie bekroond!

  • Winstverdeling

    U kunt een deel van uw premie recupereren in de vorm van restorno's** voor de verzekering Arbeidsongevallen

Wat wilt u verzekeren?

Verplichte Verzekering Arbeidsongevallen

Een ongeval op de werf is snel gebeurd. Als werkgever bent u dan ook verplicht om een verzekering Arbeidsongevallen te nemen voor alle werknemers die u in dienst hebt. Meer weten

Verzekering Aanvullende Arbeidsongevallen

U kunt ook een aanvullende verzekering Arbeidsongevallen onderschrijven voor uw werknemers die belangrijke functies vervullen en die daarvoor een hoog loon ontvangen. Dankzij die verzekering ontvangen zij naast de wettelijk voorziene vergoedingen een aanvullende vergoeding waarmee hun inkomensverlies ten gevolge van een arbeidsongeval wordt gecompenseerd. Meer weten

Sectorpensioenplan?

Als bouwverzekeraar biedt Federale Verzekering ook pensioenplannen aan voor een aantal sectoren verwant met de bouw. Dankzij deze pensioenplannen bouwt u een aanvullend pensioen op, bovenop uw wettelijk pensioen. 

Wilt u meer weten over uw sectorpensioenplan? Klik dan snel op het pensioenplan voor uw sector en ontdek wat de krachtlijnen en de principes van het plan zijn!


* Uitgereikt in Brussel op 25/04/2018, 26/04/2017, 27/04/2016, 29/04/2015, 23/04/2014 en 15/05/2013 tijdens de uitreiking van de DECAVI Trofee Niet-Levensverzekeringen in de categorie: "Mijn onderneming: Verzekering Arbeidsongevallen". Oplossingen van 12 verzekeringsmaatschappijen kwamen in aanmerking in deze categorie. Meer info op www.decavi.be

** De restorno's en de ristorno's leven evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de maatschappijen die deel uitmaken van de groep Federale Verzekering, zoals die hier worden gedefinieerd. De toekenning van restorno's en van ristorno's leven in de toekomst is niet gewaarborgd. De restorno's en de ristorno's leven variëren per categorie en type producten en de regels in verband met hun toekenning worden gedefinieerd in de statuten van de maatschappijen waaruit de groep Federale Verzekering bestaat. 
Die statuten kunnen hier worden geraadpleegd.
*** De fiscale behandeling van het dossier is afhankelijk van de individuele toestand van elke klant. Deze kan nadien worden gewijzigd. 

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89  - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij