?
Hulp nodig?
Gaan

Spaar voor jouw pensioen

Als je op pensioen gaat, dan wil je dat niet in je portefeuille voelen. Je wil je levenstijl, die je gewend bent, aanhouden. Spijtig genoeg zal het wettelijk pensioen, dat je van de overheid krijgt, niet volstaan om dit te doen.
Dankzij Vita Pensioen met fiscaliteit (Pensioensparen of Langetermijnsparen) of Vita Pensioen zonder fiscaliteit kan je zelf een aanvullend pensioen opbouwen. Je krijgt niet enkel op je pensioenleeftijd een mooi bedrag uitgekeerd, maar je krijgt bij Vita Pensioen Pensioensparen en Vita Pensioen Langetermijnsparen nu al meteen een aantal fikse fiscale voordelen*!
  • Fikse fiscale voordelen!

    Bij Vita Pensioen Pensioensparen en Langetermijnsparen: tot 30% belastingvermindering op je gestorte premies*

  • Een gewaarborgde intrestvoet

    voor het lopende jaar

  • Eén van de beste pensioenspaar-verzekeringen op de markt

    Vita Pensioen kreeg in 2016 en 2017 de DECAVI-trofee

  • Je kan elk jaar ristorno's leven** krijgen!

Spaar voor je pensioen!

Ontdek hieronder de 3 mogelijkheden

Kies voor Vita Pensioen Pensioensparen!

Je spaart op eigen tempo en je bent zeker dat je kapitaal niet verdwijnt. Wij zorgen alvast voor een mooi rendement voor deze productcategorie. En daar bovenop kan je nog eens 30% van je premie in vermindering brengen van je belastingen!

Ontdek het hier

Bekijk dan ons product Vita Pensioen Langetermijnsparen!

Vul je pensioensparen aan met langetermijnsparen. Je spaart zo op eigen tempo en je optimaliseert je belastingvoordeel!

Lees er hier alles over

Ga zeker eens kijken naar Vita Pensioen (zonder fiscaliteit)

Je geniet van een hoog rendement. Je krijgt geen belastingvermindering, maar je hoeft ook geen roerende voorheffing méér te betalen na 8 jaar + 1 dag!

Meer weten?

* De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later aangepast worden.
** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan