?
Hulp nodig?
Gaan

 

Bescherm uzelf voor de ongevallen die kunnen gebeuren in uw bedrijf, op uw werf, in uw eventuele toonzaal,… en waarvoor u aansprakelijk gehouden wordt. Ook door het uitoefenen van uw beroep, of door fouten van uw werknemers en onderaannemers, kunnen er ongevallen gebeuren waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. 

Want een ongeval is snel gebeurd, met schadegevallen die al snel hoog kunnen oplopen. Een stelling stort in en valt op een wagen. Een slecht aangesloten leiding zet een woning onder water. In uw toonzaal breekt brand uit op het moment dat er klanten aanwezig zijn en er vallen gewonden.

  • Een verzekering op maat van uw activiteit

  • Uitgebreide waarborgen

  • En u kunt elk jaar restorno’s* krijgen, uw deel van onze winst

  •  

Wat wilt u verzekeren?

Construct-10

Met Construct-10, onze oplossing die tegemoet komt aan de wettelijke verplichting om uw tienjarige aansprakelijkheid als aannemer te verzekeren, beschermt u zichzelf tegen de eventuele hoge wederopbouwkosten van de woning bij schade door constructiefouten die de soliditeit en/of stabiliteit in gedrang brengen. En dus is ook uw bedrijf meteen beschermd! Meer weten

Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken

Kies voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken: u en ook uw eventuele personeelsleden en vennoten zijn verzekerd voor de schade die toegebracht wordt aan anderen tijdens de uitoefening van uw beroep. U kunt ook de schade die voorvalt na de levering laten verzekeren. Meer weten

Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing

Kies voor de Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing: het is een verplichte verzekering als u een zaak uitbaat of een activiteit organiseert in een voor het publiek toegankelijke ruimte. Meer weten
* De restorno’s en de winstdeelnames evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit en de economische conjunctuur.
De toekenning van de restorno’s en de winstdeelnames is niet gewaarborgd in de toekomst. 
De restorno’s en de winstdeelnames variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de ondernemingen die deel uit maken van de Groep Federale Verzekering.
De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan