?
Hulp nodig?
Gaan

Voorbeeldchauffeur? Voordeelchauffeur!

 

Alle maatschappijen leveren voor alle categorieën van voertuigen op het einde van het contract een schadeattest af. Dit attest vermeldt alle schadegevallen van de laatste 5 jaren van het voertuig, de bestuurder die de ongevallen veroorzaakt heeft, ...

Bij Federale Verzekering werden 2 graden (namelijk -1 en -2) toegevoegd aan de bestaande bonus-malusschaal (*).

Het overeenkomstige premiepercentage zal 54% bedragen. Van zodra het niveau -2 bereikt is, zullen de eerste twee ongevallen geen invloed hebben op het bedrag van de premie, en bovendien blijft het vertrouwde verplaatsingssysteem op de bonus-malusschaal behouden.

Bent u geïnteresseerd?

Bij Federale Verzekering bestaan er geen ingewikkelde voordelen die al dan niet afhangen van het vervullen van een aantal voorwaarden, maar wel zeer goede tarieven voor iedereen!

Federale Verzekering heeft de bonus-malus -2 ingevoerd, die goede chauffeurs beschermt tegen premieverhogingen:

Bovendien krijgt u als goede chauffeur 50 % korting op uw vrijstelling Omnium (geldig voor bestuurders vanaf 30 jaar, voor een bonus-malus kleiner of gelijk aan 3). Voor deze bestuurders valt de vrijstelling zelfs weg, mits het betalen van een kleine bijpremie.  

Naast die nieuwe voorwaarden biedt Federale Verzekering zéér concurrentiële tarieven voor iedereen.

(*) Voorwaarden geldig voor personenwagens (voertuigen ingeschreven als wagens voor toerisme en zaken).

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan