?
Hulp nodig?
Gaan

Nova Invest

Ben je op zoek naar een investering met een gewaarborgde intrest? En je wil beleggen op lange termijn? Onze oplossing: Nova Invest, uit de tak 26.

Wat houdt dit in voor u?

 • Je krijgt altijd een gewaarborgd rendement
 • Je kan ristorno's leven* krijgen
 • Je betaalt geen beheerskosten noch verzekeringstaks

 

Waar dient u op te letten?

 • Instap- en uitstapkosten kunnen verschuldigd zijn op dit product (maar niet op einddatum)
 • Roerende voorheffing (30%) wordt ingehouden op het reële rendement
 • Diversifieer steeds jouw beleggingen en spaargeld

Ben je op zoek naar een veilige investering met een gewaarborgde intrest? En je wil beleggen op lange termijn? Onze oplossing: Nova Invest. Je bepaalt zelf wanneer je stort.

De 5 troeven van Nova Invest

 

1. Je krijgt altijd een gewaarborgd rendement
Vanaf 01.11.2019 bedraagt de gewaarborgde intrestvoet 0,15%. En de intrestvoet op het moment dat je geld stort, is van toepassing op de storting gedurende de looptijd van de belegging! De totale looptijd van een contract Nova Invest bedraagt 10 jaar. 

2. Je kan ristorno's leven* krijgen
En dat gewaarborgd rendement kan nog eens met onze ristorno's leven, toegevoegd aan het contract,* worden verhoogd! Het toekennen van de ristorno leven is niet gegarandeerd in de toekomst.

3. Je betaalt enkel duidelijk aangegeven kosten 
De instapkosten liggen tussen 0,25% en 1%, afhankelijk van het gestorte bedrag. En we rekenen sowieso geen beheerskosten aan. Op de einddatum van het contract zijn er geen uitstapkosten. Wil je vervroegd uitstappen, dan kunnen uitstapkosten (max. 3%) en een afkoopvergoeding aangerekend worden. 

4. Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je stort
Je kan een Nova Invest openen met een eerste storting van min. € 2 500. Bijkomende stortingen zijn gedurende de looptijd van het contract altijd mogelijk, ook weer met een minimum van € 2 500.

5. Een transparante fiscaliteit zonder verrassingen
Je bent geen verzekeringstaks** verschuldigd op de stortingen die je doet.
Bij een vervroegde opname of op het einde van het contract wordt altijd 30% roerende voorheffing** ingehouden op het reële rendement.

 

 

Goed om weten

 

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vind je hier.

Een transparant overzicht van onze kosten

 

 • Instapkosten: Maximaal 1%
 • Uitstapkosten: Maximaal 3%
 • Beheerskosten: 0% 
 • Verzekeringstaks: geen
 • Roerende voorheffing: Volgens de huidige fiscale wetgeving ben je bij een afkoop roerende voorheffing verschuldigd op het reële rendement.

Er kan een financiële afkoopvergoeding aangerekend worden.

Wil je een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of ga naar jouw dichtstbijzijnde kantoor

Wettelijke bepalingen

*De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

**De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd van dit product bedraagt 10 jaar.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

 

Iedere beslissing tot intekening op Nova Invest moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Essentiële-Informatiedocument en van de algemene voorwaarden. Je vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan