?
Hulp nodig?
Gaan
U kan uw bedrijfskapitaal op de bedrijfsrekening laten staan, maar dat levert vaak niet veel op. Wij hebben oplossingen die wel renderen, op korte en lange termijn. Uw bedrijf geniet meteen van fiscale voordelen*, en u kunt uw toekomstige projecten financieren met eigen bedrijfskapitaal. 
En u wilt als zelfstandig bedrijfsleider ook uw naasten en uw bedrijf beschermen als u vroegtijdig komt te overlijden? Dat kan met onze oplossingen op uw maat en aangepast aan uw wensen. 
 • Performante rendementendie vaak tot de hoogste op de markt behoren

   

 • Ristorno's leven** voor Nova Invest

   

 • Fiscale voordelen voor uw onderneming*

   

 • Stevige reputatie op het vlak van spaar- en beleggingsproducten

   

Wat wilt u verzekeren?

Nova Deposit

Een transparante en risicoloze tak 26-oplossing met een basis- en getrouwheidsintrest. Uw geld snel nodig? U kunt het snel opvragen. Meer weten

Nova Invest VIP

Met Nova Invest VIP laat uw bedrijfskapitaal renderen in alle veiligheid. Combineer de kapitaalgarantie met het gewaarborgde rendement van deze tak 26-belegging. Meer weten

Overlijdensverzekeringen

Bescherm uw investeringen en bepaal zelf wie uw begunstigde is: uw naasten of uw bedrijf. Meer weten

Successieplanning

 

U denkt er nu reeds over na om later uw onderneming of uw bedrijfskapitaal aan uw kinderen over te laten? 
Wij kunnen u daar bij helpen! Verschillende van onze producten kunnen gebruikt worden in het kader van successieplanning.

Fiscale troeven voor uw onderneming bij Nova Deposit en Nova Invest VIP

 

 • Geen taks! De stortingen die uw onderneming doet, zijn niet onderworpen aan de verzekeringstaks.
 • Notionele intrestaftrek: het eigen vermogen dat belegd wordt in een Nova Deposit komt voor het ogenblik nog in aanmerking voor de notionele intrestaftrek. Bekijk de mogelijkheden samen met ons en uw boekhouder!
 • Is uw bedrijf onderworpen aan de vennootschapsbelasting (NV, BVBA, …)? Dan vormen de intresten belastbare roerende inkomsten en is de roerende voorheffing verrekenbaar!
 • Bent u onderworpen aan de rechtspersonenbelasing (VZW)? Dan is de roerende voorheffing definitief en heeft het een bevrijdend karakter.
* Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.
** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan