?
Hulp nodig?
Gaan

Verzekering Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u verplicht om een verzekering Arbeidsongevallen te nemen voor de werknemers die u in dienst hebt. Ontdek waarom onze verzekering Arbeidsongevallen het verschil maakt.

Onze troeven

 • Wij vergemakkelijken u het leven
 • U kunt op onze begeleiding rekenen ...

onderneming-personeel-arbeidsongevallen-aanvullende.wet
 • ... en een beroep doen op onze knowhow
 • Lagere premies
Contacteer ons

Alles weten

De verplichte verzekering Arbeidsongevallen vergoedt slachtoffers van een arbeidsongeval dat zich op een van de volgende plaatsen voordoet:

 • op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, tijdens de werkuren (ook in het geval van thuiswerk)
 • tijdens het woon-werkverkeer (heen en terug)

Maar ook wanneer een arbeidsongeval zich voordoet tijdens een teambuilding-evenement of een feest dat door uw onderneming wordt georganiseerd.

Deze kosten van het slachtoffer van een arbeidsongeval worden vergoed:

 • arbeidsongeschiktheid
 • ziekenhuisopname
 • ambulante medische behandeling (buiten het ziekenhuis)

Er is ook een vergoeding voorzien voor het gezin van de werknemer die door een arbeidsongeval overlijdt.

U vindt alle bepalingen in de Algemene Voorwaarden Arbeidsongevallen. De verplichte verzekering blijft beperkt tot een wettelijke vergoeding conform de wet betreffende arbeidsongevallen. Deze wet voorziet niet de vergoeding van schade ten gevolge van bepaalde schadegevallen (bv. schade aan kledij of morele schade).

Wij vergemakkelijken u het leven

Dankzij een volledig gedigitaliseerd beheer hoeft u ons uw documenten niet meer per post op te sturen. Voortaan biedt digitale tool van Federale Verzekering u de volgende mogelijkheden:

 • u kunt ons een elektronische aangifte van het arbeidsongeval bezorgen;
 • u geniet van een nog sneller en doeltreffender beheer van de schadegevallen in verband met arbeidsongevallen, zonder papieren stukken;
 • u krijgt onmiddellijk per telefoon een antwoord op uw vragen, aangezien alle medewerkers Arbeidsongevallen toegang hebben tot het volledig digitale dossier.

U kunt op onze begeleiding rekenen...

Als een van uw werknemers het slachtoffer wordt van een zwaar arbeidsongeval, kunt u op onze gespecialiseerde dienst rekenen voor de begeleiding van slachtoffers van zware arbeidsongevallen en hun gezin.

... en een beroep doen op onze knowhow

U kunt gebruikmaken van het advies van onze dienst Preventie, die het kwaliteitslabel ISO-9001 kreeg.

Lagere premies

U kunt elk jaar genieten van uw aandeel in de winst in de vorm van een restorno op de premie en op de bonus (*).

Waardevolle tips

 

(*) De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Gemeenschappelijke Kas voor verzekering tegen arbeidsongevallen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering.
De toekenning van de restorno’s is niet gewaarborgd in de toekomst. 
De restorno’s variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de Gemeenschappelijke Kas voor verzekering tegen arbeidsongevallen.
De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan