?
Hulp nodig?
Gaan

Ristorno's leven en totaal rendementen 2023

 

De ristorno's leven komen voort uit de eventuele winstverdeling onder de leden (verzekerden) van de vennootschap 'Onderlinge Leven'. Die ristorno's leven** verhogen het rendement van uw levensverzekeringen.

Totaalrendementen* 2023 = gewaarborgd rendement + ristorno's leven** 

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

*** Brutorendement excl. beheerskosten en taxen.

Veelgestelde vragen

Wie beslist dat de ristorno’s leven uitbetaald worden?

Elk jaar komt de Algemene Vergadering samen en beslist op welke takken er ristorno’s leven zullen toegekend worden. Dit gebeurt einde mei. Haar beslissing is afhankelijk van de resultaten en toekomstperspectieven van de onderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur, de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de groep Federale Verzekering. De toekenning van de ristorno’s leven varieert per categorie en per product, en is niet gewaarborgd in de toekomst.

Op welk rekeningnummer worden mijn ristorno’s leven betaald?

Ristorno’s leven worden meteen bij het kapitaal van de desbetreffende levensverzekering gevoegd, waardoor het rendement stijgt.

 

Hebt u nog vragen?

Aarzel dan vooral niet uw kantoorhouder of adviseur te contacteren. U vindt hier alle contactgegevens.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij