?
Hulp nodig?
Gaan

B.A. Auto

De verplichte verzekering B.A. Auto vergoedt de schade die de bestuurder (u of iemand anders) van de verzekerde wagen aan iemand anders berokkent wanneer hij aansprakelijk is voor een verkeersongeval.

Wat houdt dit in voor u?

  • Goede bestuurder? Wij belonen u!
  • Wij staan aan uw zijde: een bijstand bij ongeval is inbegrepen in de premie
  • Een goedkopere premie als u een restorno* krijgt... uw deel van onze winst

Waar dient u op te letten?

  • In fout gesteld? dan is de bestuurder niet verzekerd voor zijn eigen letsels: de Bestuurdersverzekering verzekert dit risico
  • In fout en schade aan uw voertuig? De B.A. Auto verzekert dit risico niet, de Omnium doet dit wel

Brengt uw onderneming één of meerdere wagens in het verkeer? Dan is het een wettelijke verplichting om een verzekering B.A. Auto te nemen. Hierdoor wordt de schade die u (of de persoon die het voertuig bestuurt) bij een verkeersongeval veroorzaakt, door uw verzekering vergoed.

 

Onze troeven

 

Gunstige voorwaarden voor uw wagenpark

Wilt u uw wagenpark verzekeren? Bij Federale Verzekering kan uw onderneming van gunstige voorwaarden genieten. Neem contact op met uw adviseur om er een zicht op te krijgen.

Goede bestuurder? Wij belonen u!

Bent u een voorbeeldige bestuurder? U kunt dan rekenen op een drievoudige bescherming* door naar bonus-malus -2 te zakken.

Wij staan aan uw zijde

U kunt rekenen op bijstand dag en nacht zonder dat u daarvoor een toeslag op uw premie moet betalen**.
Rijdt uw wagen niet meer ten gevolge van een ongeval? Dan kunt u gebruikmaken van een vervangwagen***.

Lagere premies

U ontvangt elk jaar uw deel van onze winst in de vorm van een restorno op uw premie*.

 

Wie wordt vergoed?

 

Als u of de bestuurder van uw wagen aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval, vergoedt uw verzekering B.A. Auto de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 

 

Wat wordt verzekerd?

 

Uw verzekering vergoedt de schade van de slachtoffers. Dit kan gaan om:

  • hun verwondingen en eventuele nadelige gevolgen (bv. aanpassing van de woning, zodat ze kan worden gebruikt door een persoon in een rolstoel)
  • materiële schade: voertuigen en hun inhoud, gebouwen, stadsmeubilair, wegeninfrastructuur,...

 

 

Wat wordt niet verzekerd?

 

De schade die niet veroorzaakt wordt door het gebruik van uw voertuig (bv. veroorzaakt door de vervoerde goederen) of die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde voertuig aan autoraces/snelheidswedstrijden.

 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschrevenn zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

Welke extensies?

F-Bijstand

Bij een ongeval in België (maar ook bij brand, diefstal, poging tot diefstal en daden van vandalisme), waardoor uw voertuig niet meer kan rijden.

Meer info

Omniumverzekering

De Omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw personenauto - ongeacht of u in fout bent of niet.

Meer info

Bestuurdersverzekering

De Bestuurdersverzekering vergoedt de bestuurder van de verzekerde wagen bij letsels ten gevolge van een verkeersongeval, zelfs als hij in fout is.

Meer info

Rechtsbijstand Auto

De Rechtsbijstand is een waardevolle optie bij de verzekering Auto. Ze zorgt voor een drievoudige bescherming bij een juridisch geschil: als u een slachtoffer bent van een ongeval met uw wagen, als u wordt vervolgd wegens een verkeersovertreding en zelfs als u in geschil ligt met uw garagist.

Meer info

een waardevolle tip

Met uw verzekering B.A. Auto wordt u als bestuurder niet vergoed als u verwondingen (lichamelijke schade) oploopt wanneer u aansprakelijk bent voor een verkeersongeval. Ook de schade aan uw voertuig is in dat geval niet verzekerd. Uiteraard hebben we een oplossing om de bestuurder te beschermen (de verzekering Bestuurder) en uw voertuig te beschermen (de Omniumverzekering)

Wilt u een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of contacteer uw adviseur

 

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

* De restorno's evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's, die deel uitmaakt van de groep Federale Verzekering. De toekenning van restorno's in de toekomst is niet gewaarborgd. De restorno's variëren per categorie en per type producten. De regels met betrekking tot hun toekenning worden bepaald in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's. 
Die statuten kunnen hier worden geraadpleegd.
** Voorwaarden geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme of zaken) en bestelwagens.
*** Voorwaarden geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme of zaken).

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 


Iedere beslissing om de autoverzekering te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij