?
Hulp nodig?
Gaan

Verzekering Winstverlies-Brand

Als uw onderneming volledig door brand vernield wordt, bestaat de mogelijkheid dat u niet meer kan produceren. Dit kan dramatische gevolgen hebben voor uw winstcijfers. Federale Verzekering biedt u een oplossing.

Wat houdt dit in voor u?

  • De basiswaarborg bezorgt u een compensatie bij winstverlies als gevolg van een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de exploitatie door bv. een brand
  • U kunt deze basiswaarborg uitbreiden 
  • U stelt de verzekerde bedragen en de maximumduur van de uitkeringstermijn zelf vast

Waar dient u op te letten?

  • Schade door een hoos, orkaan, storm of hagel wordt niet verzekerd
  • Schade aan elektrische toestellen die wordt veroorzaakt door de inwerking van elektriciteit wordt niet verzekerd
  • Schade opgelopen nadat de opgelegde verplichtingen, en mits er een oorzakelijk verband bestaat met het schadegeval, niet werden opgevolgd, wordt niet verzekerd

Als uw onderneming volledig door brand vernield wordt, bestaat de mogelijkheid dat u niet meer kan produceren. Dit kan dramatische gevolgen hebben voor uw winstcijfers. Bovendien moet u uw verplichtingen blijven nakomen en blijven algemene kosten doorlopen. Federale Verzekering biedt u een oplossing: de verzekering Winstverlies-Brand.

 

 

Wat is er verzekerd?

 

U kunt een compensatie bij winstverlies tijdens de vergoedingsperiode bij een volledige of gedeeltelijke onderbreking van de exploitatie van uw onderneming, als gevolg van brand en schade veroorzaakt door bliksem of ontploffing

  • in het verzekerde gebouw
  • tijdens de duur van de verzekering

De verzekerde bedragen en de maximum duur van de uitkeringstermijn worden door u vastgesteld.

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen? 

 

Volgende schade wordt niet verzekerd:

  • Schade die voortvloeit uit het gebrek aan of de ontoereikendheid van een verzekering die tussenkomt voor de schade door brand.
  • De schade die aan elektrische toestellen wordt veroorzaakt door een machinebreuk of door inwerking van elektriciteit.

Er is geen bescherming voor schade opgelopen omdat de opgelegde verplichtingen niet werden nageleefd, mits er natuurlijk een oorzakelijk verband bestaat met het ontstane schadegeval.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

Bijkomende waarborgen

 

Optioneel kunnen er ook bijkomende waarborgen overwogen worden voor

 

 

 

Wettelijke bepalingen

 

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 3 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 


Iedere beslissing tot onderschrijving van de verzekering F-Cyber Comfort moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de Algemene Voorwaarden. U vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij