?
Hulp nodig?
Gaan

Vandaag de dag is risicobeheer onmisbaar geworden voor de directie van een onderneming. Duizenden ongevallen veroorzaken immers jaarlijks aanzienlijke verliezen.

Daarom voert de Dienst Preventie van Federale Verzekering bij ondernemingen een risicobeoordeling uit, waardoor ze helpt bij het verminderen van ongevallen.

Minder ongevallen, minder kosten

De Dienst Preventie motiveert zijn klanten om het aantal ongevallen te beperken. Er zijn immers niet alleen de meestal zware financiële gevolgen, maar eveneens de mogelijke strafrechterlijke gevolgen.

Daarom worden door deze dienst risicostudies uitgevoerd, en worden ook preventieacties georganiseerd, die ongevallen in ondernemingen helpen te voorkomen. Als “extern persoon-verzekeraar” beschikken zij over een rijke gegevensbank, waarin al onze kennis omtrent ongevallen statistisch opgenomen is. Naast de gekende risico’s identificeren zij ook risico’s die meestal aan de aandacht ontsnappen, en dit doen we uiteraard in nauwe samenwerking met de werkgever.

Verder organiseert de Dienst Preventie ook een jaarlijkse veiligheidscampagne en worden op regelmatige tijdstippen preventiefiches gepubliceerd. Binnen de ondernemingen verzorgen wij ook een groot aantal veiligheidsopleidingen (bijvoorbeeld: veilig gebruik van stellingen, heftrucks, …). Het aantal ongevallen kan immers verminderd worden door gepaste veiligheidsmaatregelen, maar even belangrijk is de juiste houding en het juiste bewustzijn ten opzichte van de bestaande risico’s. 

Onze veiligheidscampagne

Reeds 40 jaar selecteert de Dienst Preventie van Federale Verzekering ondernemingen om deel te nemen aan de veiligheidscampagnes. De “genomineerden” zijn meestal bedrijven waar het aantal ongevallen in de voorgaande jaren hoger scoorde dan het gemiddelde (zowel wat frequentie als wat ernst betreft).

Tijdens de campagne wordt in deze bedrijven een duurzaam en gestructureerd veiligheidsbeleid geïmplementeerd, waardoor de kosten qua veiligheid kunnen gereduceerd worden (de indirecte veiligheidskosten zijn overigens vrij aanzienlijk). Uiteraard hoopt de Federale Verzekering met dergelijke campagnes het aantal ongevallen in de deelnemende bedrijven te beperken.

Wenst u meer inlichtingen over de Dienst Preventie van Federale Verzekering? Bel dan naar het nummer 02 509 08 31 of stuur een mail naar preventie@federale.be.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij