?
Hulp nodig?
Gaan

Nova Deposit

Ben je op zoek naar een veilige belegging waarbij je steeds aan je geld kan, zonder kosten? Dan is Nova Deposit (tak 26) voor jou de oplossing.

Wat houdt dit in voor u?

 • Je geniet van een gewaarborgd rendement*
 • Je betaalt geen kosten, noch verzekeringstaks**
 • Je kan steeds aan je kapitaal

 

Waar dient u op te letten?

 • Een gedeeltelijke opname is mogelijk vanaf € 250
 • Er is roerende voorheffing verschuldigd op het rendement bij afkoop
 • Diversifieer steeds jouw beleggingen en spaargeld

Ben je op zoek naar een belegging met een mooi rendement, die ook veilig is en waarbij je steeds aan je geld kan en zonderosten? Dan is Nova Deposit voor jou de oplossing. Je geniet meteen van een mooie fiscaliteit!

De 6 troeven van Nova Deposit

 

1. Je geniet een gewaarborgd rendement: vanaf 01/05/2023 bedraagt de basisintrest 0,20% + 1,00% getrouwheidsintrest*. En de intrest is steeds gewaarborgd t.e.m. 31 december van het lopende jaar. Je loopt dus geen risico op een intrestherziening gedurende het jaar, dit in tegenstelling tot een klassieke spaarrekening.

2. Je betaalt geen kosten: geen instapkosten, geen beheerskosten en geen uitstapkosten. 

3. We garanderen je volledige transparantie: jouw geld brengt op vanaf de dag na de storting tot en met de dag van de opname.

4. Bepaal zelf wanneer je bijkomende stortingen doet: een Nova Deposit kan je reeds openen vanaf € 2 500 en bijkomende stortingen zijn op elk moment mogelijk vanaf € 125. 

5. Je kan steeds aan je kapitaal: opnames zijn mogelijk vanaf € 250 en zonder kosten!

6. Je geniet een voordelige fiscaliteit**: doordat Nova Deposit een tak 26-kapitalisatierekening is, betaal je geen premietaks bij het openen van de rekening of bij latere stortingen. Net zoals bij andere financiële producten uit de tak 26 wordt er bij een opname wel 30% roerende voorheffing ingehouden.

 

 

Belangrijk om weten

 

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vind je hier.


Een transparant overzicht van onze kosten

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten: 0% 
 • Beheerskosten: 0% 
 • Verzekeringstaks: geen
 • Roerende voorheffing: Volgens de huidige fiscale wetgeving ben je bij een afkoop roerende voorheffing verschuldigd op het reële rendement.
Wil je een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of ga naar jouw dichtstbijzijnde kantoor.

Wettelijke bepalingen

*De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 

**De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd van dit product bedraagt 8 jaar.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

 

Iedere beslissing tot intekening op Nova Deposit moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Essentiële-Informatiedocument en van de algemene voorwaarden. Je vindt deze documenten hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij