?
Hulp nodig?
Gaan

Omniumverzekering

De Omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw bestelwagen - ongeacht of u in fout bent of niet.

Wat houdt dit in voor u?

  • Soepele formule: u kiest het soort vergoeding
  • Sommige waarborgen zonder vrijstelling (glasbreuk, brand, hagel, ...)
  • U gaat niet akkoord met het bedrag van de vergoeding? Wij betalen tot € 150 voor de kosten van een tegenexpert naar keuze

Waar dient u op te letten?

  • Er is een franchise bij materiële schade aan uw voertuig (uitzonderingen: zie linkerkolom)
  • De vergoeding is degressief naarmate de ouderdom van uw voertuig
  • We hebben een recht van beroep, vooral als de risico-aangifte niet volledig of niet exact is
  • En we hebben een recht van vernietiging van de waarborgen van het contract bij niet-betaling van de premie

Zijn uw voertuigen minder dan vier jaar oud? Dankzij de Omniumverzekering kunt u uw investering vrijwaren. Bij een schadegeval wordt dan alle schade vergoed. Een onmisbare bescherming: uw voertuigen behoren tot uw kostbaarste werkinstrumenten!

 

Onze troeven

 

De Omniumverzekering biedt u de best mogelijke schadevergoeding, ongeacht of u al dan niet in fout was. De verzekering kan tot 100 % van de waarde van uw bestelwagen vergoeden en biedt meerdere voordelen.

 

Soepele formules

Diensten inbegrepen in uw waarborgen

Waarborgen zonder vrijstelling

Voor een hele reeks risico's geniet u bescherming zonder vrijstelling!

Wij verdedigen uw belangen

Bent u het niet eens met het bedrag van de schadevergoeding? Wij betalen de kosten van een tegenexpertise door een expert van uw keuze (maximaal € 150).

 

 

Wat is verzekerd?

 

Onze Omnium is onmisbaar voor nieuwe voertuigen, toch een belangrijke investering. Deze verzekering vergoedt de materiële schade aan uw auto ten gevolge van een ongeval (ongeacht wie in fout was), vandalisme, aanrijden van dieren en natuurkrachten (hagel, overstroming, storm,...) en verlies of schade veroorzaakt door glasbreuk, (poging tot) diefstal en brand.

Voor oudere voertuigen adviseren we u om te opteren voor een Kleine Omnium: daarmee wordt de schade aan uw voertuig vergoed bij brand, diefstal, glasbreuk en schade door de natuurkrachten en na een aanrijding met een dier.

 

Wat is niet verzekerd?

 

Schade voortkomend uit het feit dat de bestuurder:

  • niet voldoet aan de wettelijke voorschriften om een voertuig te besturen
  • zich in een toestand van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt

Er is een franchise van toepassing als er materiële schade aan uw voertuig is.

Indien u uw particulier voertuig verzekert op basis van de overeengekomen waarde, behoudt het zijn waarde gedurende de eerste 12 maanden in geval van een totaal schadegeval. De volgende 4 jaren vermindert de waarde slechts met 1% per maand. Vanaf het zesde jaar, zal de vergoeding gebeuren op basis van de werkelijke waarde van het voertuig, verhoogd met 15%.

 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

Wilt u een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of contacteer uw adviseur


Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

U wil een klacht indienen?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de (Kandidaat-)Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.

 

Iedere beslissing om de autoverzekering te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij