?
Hulp nodig?
Gaan

Rechtsbijstand

De Rechtsbijstand is een waardevolle optie bij de verzekering Auto. Ze zorgt voor een drievoudige bescherming bij een juridisch geschil: als u een slachtoffer bent van een ongeval met uw wagen, als u wordt vervolgd wegens een verkeersovertreding en zelfs als u in geschil ligt met jouw garagist voor slechte herstellingen na een verkeersongeval.

Wat houdt dit in voor u?

  • Een waardevolle juridische bescherming
  • Passagiers die gratis vervoerd worden genieten ook van deze rechtsbijstand

Waar dient u op te letten?

  • Fiscale geschillen, boetes en kosten van van strafrechtelijke instanties zijn niet inbegrepen in deze waarborg

Het is gerustellend om te weten dat als u op de baan gaat, dat u verzekerd bent door een rechtsbijstand... als u als slachtoffer uw rechten wil laten gelden. Of die er voor u is om u te verdedigen als u een verkeersovertreding hebt begaan... En dan kan het ook nog zijn dat u in conflict ligt met uw garagist omwille van een slechte herstelling als gevolg van een verkeersongeval, of dat uw auto geschonden uit de car-wash komt na een wasbeurt, of dat er een probleem is met de geleverde benzine van het tankstation...

In al deze gevallen kunt u rekenen op onze Rechtsbijstand. FEDELEX* is belast met het beheer van de schadegevallen Rechtsbijstand, en neemt de leiding op zich van alle besprekingen, onderhandelingen en minnelijke schikkingen.  

 

 

Uw rechten laten gelden

 

U en uw passagiers zijn slachtoffer van een verkeersongeval en zijn gekwetst en/of lijden materiële schade. Soms kan het dat de tegenpartij of zijn verzekeraar uw vraag tot schadevergoeding betwisten. het kan ook zijn dat u u moet richten tot het Gemeenschappelijk Waarborgfonds als de tegenpartij niet geïdentificeerd is. In deze vervelende situatie kunt u rekenen op de experts van onze Rechtsbijstand. Bij een rechtszaak worden de kosten van advocaten en experts ten laste genomen.

In eerste instantie zal FEDELEX tussenkomen om een minnelijke schikking te treffen met de tegenpartij.

Als dit niets oplevert, kunt u rekenen op onze financiële tussenkomst (tot € 20 000 per schadegeval) om alles in het werk in te stellen om uw rechten te laten gelden (advocaten, expertises, ...) om zo tot een correcte schadevergoeding te komen waarop u recht hebt.

 

 

U verdedigen

 

U kunt ook rekenen op onze tussenkomt (tot € 20 000 per schadegeval) als u vervolgd wordt voor een wegovertreding of als u terecht staat voor doodslag of onvrijwillige verwondingen door het gebruik van uw verzekerde voertuig.

U kunt de strafrechtelijke verdediging vertrouwen aan een advocaat van uw keuze, voor dit type van juridische conflicten. Wij nemen de kosten en honoraria gelinkt aan uw strafrechtelijke verdediging voor ons.  

 

 

U helpen bij het regelen van contractuele geschillen

 

Uw garagist deed een slechte herstelling na een ongeval op de weg en u eist een contractuele schadevergoeding van hem? Of van de carwash voor materiële schade na de schoonmaakbeurt of van het tankstation nadat er schade optrad door de slechte kwaliteit van de geleverde brandstof? Onze Rechtsbijstand kan u helpen door de kosten van de procedure, onderzoeken en honoraria die nodig zijn, ten laste te nemen, tot € 20 000.

 

 

U vergoeden bij insolvabiliteit van de verantwoordelijke

 

U kunt een verkeersongeval hebben waarbij er materiële schade is aan je verzekerde voertuig, veroorzaakt door een insolvabele derde. Als dit ongeval in België plaatsvond en als de insolvabele derde geïdentificeerd wordt, dan vergoeden wij de materiële schade en lichamelijke letsels die de verzekerden geleden hebben, tot € 6 250. De waarborg grijpt in na een eventuele tussenkomst van een private of openbare organisatie (mutualiteit, ...).

 

 

Wat is er niet verzekerd?

 

Zijn niet verzekerd:

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Wilt u een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of contacteer uw adviseur

 

Wettelijke bepalingen

 

* FEDELEX is een dienst die deel uitmaakt van Federale Verzekering CV en handelt volgens de principes van het gescheiden beheer, overeenkomstig de reglementering betreffende de verzekering Rechtsbijstand.  Geen enkel voorstel of schikking mag aanvaard worden zonder de voorafgaande toestemming van de verzekerden.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering Rechtsbijstand te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij