?
Hulp nodig?
Gaan

B.A. Auto

De verplichte verzekering B.A. Auto vergoedt de schade die de bestuurder (u of iemand anders) van de verzekerde personenauto aan iemand anders berokkent wanneer hij aansprakelijk is voor een verkeersongeval.

Wat houdt dit in voor u?

 • Goede bestuurder? Dan belonen wij u!
 • Wij staan aan uw zijde: bijstand bij ongeval is inbegrepen in uw premie
 • Een lagere premie als u een trouwe klant bent*, als u minder dan 12.500km rijdt, als u met een “groene” wagen rijdt, …  

Waar dient u op te letten?

 • In fout gesteld? Dan is de bestuurder niet verzekerd voor zijn eigen letsels: de Bestuurdersverzekering verzekert dit risico
 • In fout en schade aan uw voertuig? De B.A. Auto verzekert dit risico niet, de Omnium doet dit wel
Brengt uw onderneming één of meerdere voertuigen in het verkeer? Dan is het een wettelijke verplichting om een verzekering B.A. Auto te nemen. Hierdoor wordt de schade die u (of de persoon die het voertuig bestuurt) bij een verkeersongeval veroorzaakt, door uw verzekering vergoed. 

Onze troeven

 

Gunstige voorwaarden voor uw wagenpark

Wilt u uw wagenpark verzekeren? Bij Federale Verzekering kan uw onderneming van gunstige voorwaarden genieten. Neem contact op met uw adviseur om er een zicht op te krijgen.

Goede bestuurder? Wij belonen u!

Bent u een voorbeeldige bestuurder? U kunt dan rekenen op een drievoudige bescherming* door naar bonus-malus -2 te zakken.

Wij staan aan uw zijde

U kunt rekenen op bijstand dag en nacht zonder dat u daarvoor een toeslag op uw premie moet betalen***.
Rijdt uw voertuig niet meer ten gevolge van een ongeval? Dan kunt u gebruikmaken van een vervangwagen****.

 

Onze kortingen als je een nieuwe B.A. Auto en/of Omnium onderschrijft: 

En goed nieuws... Deze kortingen zijn cumuleerbaar! 

 

 

Wie wordt vergoed?

 

Als u of de bestuurder van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval, vergoedt uw verzekering B.A. Auto de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 

Wat is verzekerd?

Uw verzekering vergoedt de schade van de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 • hun verwondingen en eventuele nadelige gevolgen (bv. aanpassing van de woning, zodat ze kan worden gebruikt door een persoon in een rolstoel)
 • materiële schade: voertuigen en hun inhoud, gebouwen, stadsmeubilair, wegeninfrastructuur,...

 

Wat is niet verzekerd?

 

Schade die niet voortkomt uit het gebruik van uw wagen (bv. schade door goederen die u vervoert), of die voortkomt door een deelname van het verzekerde voertuig aan races of snelheidswedstrijden.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

Welke extensies?

Omniumverzekering

De Omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw personenauto - ongeacht of u in fout bent of niet.

Meer info

Bestuurdersverzekering

De Bestuurdersverzekering vergoedt de bestuurder van het verzekerde voertuig bij letsels ten gevolge van een verkeersongeval, zelfs als hij in fout is.

Meer info

Rechtsbijstand Auto

De Rechtsbijstand is een waardevolle optie bij de verzekering Auto. Ze zorgt voor een drievoudige bescherming bij een juridisch geschil: als u een slachtoffer bent van een ongeval met uw wagen, als u wordt vervolgd wegens een verkeersovertreding en zelfs als u in geschil ligt met uw garagist.

Meer info

een waardevolle tip

Met uw verzekering B.A. Auto wordt u als bestuurder niet vergoed als u verwondingen (lichamelijke schade) oploopt wanneer u aansprakelijk bent voor een verkeersongeval. Ook de schade aan uw voertuig is in dat geval niet verzekerd. Uiteraard hebben we een oplossing om: - de bestuurder te beschermen: de verzekering Bestuurder - uw voertuig te beschermen: de Omniumverzekering

Wilt u een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of contacteer uw adviseur

 

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

* Korting CombiSave

U geniet van een korting op de premies van de waarborgen “Burgerlijke Aansprakelijkheid” en “(Kleine) Omnium” wanneer ze in je nieuwe autoverzekeringscontract worden onderschreven bij Federale Verzekering, en indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1) op het moment van de onderschrijving van dit nieuwe verzekeringscontract heeft de gewone hoofdbestuurder van het verzekerde voertuig minstens één jaar rijervaring;
2) op het moment van de onderschrijving van dit nieuwe verzekeringscontract heeft de gewone hoofdbestuurder van het verzekerde voertuig (of u als Verzekeringnemer, indien er geen gewone bestuurder vermeld staat in het contract voor dit verzekerde voertuig) geen schadegeval in fout voor de afgelopen 5 jaren.  
3) U – en/of elke persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres als u (als u een natuurlijke persoon bent), naast dit autoverzekeringscontract, eveneens de Verzekeringsnemer bent, van:

• Twee andere verzekeringscontracten Federale Verzekering**: u geniet van 10% korting CombiSave;
• Drie andere verzekeringscontracten Federale Verzekering**: u geniet van 15% korting CombiSave;
• Ten minste vier andere verzekeringscontracten Federale Verzekering**: u geniet van 20% korting CombiSave.

** Worden niet meegeteld: hospitalisatieverzekeringscontracten alsook verzekeringscontracten voor producten van andere verzekeringsmaatschappijen die door Federale Verzekering worden verdeeld maar waarvoor Federale Verzekering niet optreedt als verzekeraar (=risicodrager).
Wanneer meerdere verzekeringscontracten motorrijtuigen betrekking hebben op hetzelfde verzekerde voertuig, worden ze in het kader van deze korting als één verzekeringscontract geteld.

Deze korting blijft van toepassing gedurende de hele looptijd van de waarborgen "Burgerlijke aansprakelijkheid" en/of "(Kleine) Omnium" van dit verzekeringscontract zolang er geen verandering van het verzekerde voertuig is en zolang de voorwaarde beschreven in punt 3 hierboven , gerespecteerd blijft.

*** Voorwaarden geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme of zaken) en bestelwagens.
**** Voorwaarden geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme of zaken).

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de
Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel
Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de (Kandidaat-)Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.


Iedere beslissing om de autoverzekering te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

Aanvraag offertes

  Uw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

   

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij