?
Hulp nodig?
Gaan

Bijstand Voertuigen en Personen

Om het hele jaar door beschermd te zijn en te kunnen genieten van pechverhelping of repatriëring als je problemen hebt met je voertuig of bij ziekte of een ongeval, biedt Federale Verzekering jou de keuze uit meerdere formules voor je bijstand (beschikbaar 24/7 op +32 2 509 0800), verzorgd door Europ Assistance.

Wat houdt dit in voor u?

 • Verschillende bijstandsformules, in functie van je noden
 • De expertise van onze partner Europ Assistance voor dit type bijstand 

Waar dient u op te letten?

 • Bij onderschrijving van één van onze bijstandsformules, mag je voertuig niet ouder dan 10 jaar zijn

Wat is er verzekerd?

 

Bijstand aan het voertuig en de verzekerde personen:

In geval van immobilisatie van jouw voertuig door pechongevalbrandpoging tot diefstal of vandalisme op de neemt de bijstandsverlener onder meer ten laste:

 • De pechverhelping van je voertuig
 • Het slepen van jouw voertuig naar een garage
 • De verzending van wisselstukken (voor een voorval in het buitenland)
 • De achterlating of het vervoer van het wrak (voor een voorval in het buitenland)

Je geniet ook, in de hierboven beschreven gevallen en in geval van diefstal, van:

 • een vervangvoertuig (categorie B) gedurende max. 7 dagen
 • de repatriëring van de verzekerde inzittenden voor een voorval in het buitenland
 • de terugbetaling van de kosten voor het slepen door een officiële instantie (bv. F.A.S.T)

In geval van kwetsuren of overlijden als gevolg van een verkeersongeval met het verzekerde voertuig worden ook het vervoer, terugkeer of medische repatriëring voorzien.

 

Bijstand aan personen

Als je kiest voor een formule waar ook de bijstand aan personen inbegrepen is (F-Selection), kan je bij ziekte of ongeval worden gerepatriëerd en worden je medische kosten in het buitenland, vergoed (zie hieronder de vergoedingsplafonds, in functie van de onderschreven bijstand).

Je medische kosten in België kunnen ook worden terugbetaald (max. € 5.000), als deze gemaakt worden in de 3 maanden volgend op de repatriëring na een medisch incident in het buitenland.

 

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

Zijn, onder andere, uitgesloten:

 • Alle schadegevallen of ziektes die bestonden voor of op het ogenblik van de aanvang van de verzekering of op het ogenblik van het vertrek op reis, en hun gevolgen
 • Douanekosten, transitkosten, taksen, boetes, brandstofkosten en restaurantkosten
 • Schadegevallen ten gevolge van het in quarantaine geplaatst zijn zonder dat de verzekerde ziek is
 • Voor de bijstand aan personen: esthetische ingrepen of behandelingen (tenzij deze medisch noodzakelijk zijn), kuren, dieetbehandelingen, contraceptie, optiekkosten, vaccins,…

De verzekerde personen moeten gedurende 2 maanden voor het vertrek op reis medische stabiliteit aantonen.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

En je familie?

 

In de formule F-Selection is je kinderen en je echtgeno(o)t(e) mee verzekerd als ze onder hetzelfde dak wonen.

Gaan bv. je kinderen op kamp? Dan genieten ook zij van onze bijstand!

 

 

Op wintersport?

 

Je bent aan het skiën of snowboarden en je valt zwaar op de piste? Deze waarborgen zijn ook opgenomen in de formule F-Selection. 


Een bijstand Voertuigen en Personen op jouw maat

Wij hebben 3 verschillende bijstandsformules, zodat je de bijstand kan kiezen die beantwoordt aan jouw noden. In deze handige tabel vind je een overzicht.

 F-MobilityF-Mobility CT*F-Selection

Premie

(1 voertuig)

€ 96/jaar€ 119/jaar€ 140/jaar
Per bijkomend voertuig€ 96/jaar€ 119/jaar€ 54/jaar
Medische kostenNeenNeen

Tot

€ 1000 000

VervangwagenJa, als de immobilisatie meer dan 4u bedraagtJa, een lichte vrachtwagen als de immobilisatie meer dan 4u bedraagt Ja, als de immobilisatie meer dan 4u bedraagt

 

Ik wil meer info!

een waardevolle tip

Vergeet je wagen niet te verzekeren met onze B.A. Auto en Omnium en om een verzekering voor de bestuurder af te sluiten.

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Distributeur: Federale Verzekering CV, BTW BE 0403.257.506, RPR Brussel, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder de code 87, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt aan de Stoofstraat 12, 1000 Brussel.

Verzekeraar: Europ Assistance Belgium, BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel, Kantersteen 47, 1000 Brussel, Belgisch bijkantoor van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 2, rue Pillet-Will à 75009 Paris, France (451 366 405 RCS Paris), erkend onder code 0888 voor de takken 1,9,13,16 en 18 onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde opeenvolgende periode, behalve indien één van de partijen zich hiertegen verzet en dit ten laatste 3 maanden voor de beëindiging van het contract doet.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering Bijstand Voertuigen en Personen te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij