?
Hulp nodig?
Gaan

Aanvullende Verzekering Arbeidsongeschiktheid

Sinds januari 2021 commercialiseren wij niet langer de aanvullende verzekering Arbeidsongeschiktheid. Hebt u, op naam van uw onderneming, een aanvullende verzekering Arbeidsongeschiktheid, die nog lopende is, bij Federale Verzekering onderschreven? Wees dan zeker gerust, er verandert helemaal niets, niet voor uw onderneming en niet voor uw personeelsleden! Onze specialisten beheren uw contract en verzekeren de daaruit voortvloeiende engagementen met de nauwgezetheid, het professionalisme en de kwaliteitsvolle dienstverlening zoals u die altijd van ons gekend hebt. Hebt u een vraag? Wij blijven natuurlijk makkelijk bereikbaar via ons InfoCenter (0800 14 200) of uw persoonlijke adviseur.

Wat houdt dit in voor u?

  • Uitbetaling van een aanvullende rente
  • Uitbetaling van premies voor een groepsverzekering en/of F-Manager VIP

Waar dient u op te letten?

  • De uitkering bedraagt max. € 50.000/jaar, per verzekerde
  • Sommige sporten zijn uitgesloten: parachutisme, boxen, ...
In aanvulling op F-Manager VIP en/of de groepsverzekering kan u ook steeds een aanvullende verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico afsluiten. Deze waarborg voorziet zowel in een uitbetaling van een rente als in een terugbetaling van de premies voor het pensioenplan.

Wat is er verzekerd?

De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 

  • een ziekte
  • een arbeidsongeval
  • een ongeval privé-leven

 

Wat is er niet verzekerd?

Een aantal sporten, zoals boxen en parachutisme, zijn uitgesloten.

De uitkering beperkt zicht tot € 50.000/jaar, per verzekerde.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

  • Tijdens de periode van de arbeidsongeschiktheid betaalt Federale Verzekering de premies voor de groepsverzekering en/of F-Manager VIP terug.
  • Tijdens de periode van de arbeidsongeschiktheid geniet de aangeslotene - bovenop de legale uitkeringen - een aanvullende rente.

Wettelijke bepalingen


Het Belgische recht is van toepassing op dit product.

Het contract heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij