?
Hulp nodig?
Gaan

Bonusplan

Voor een onderneming is het van cruciaal belang om gekwalificeerd personeel te vinden én te behouden. In dit opzicht kan een aanvullend pensioenplan een meerwaarde betekenen voor het loonbeleid van een onderneming.

Wat houdt dit in voor u?

  • Mogelijk fiscaal voordelig voor uw onderneming en personeel

Waar dient u op te letten?

  • Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.

 

Voor een onderneming is het van cruciaal belang om gekwalificeerd personeel te vinden én te behouden. In dit opzicht kan een aanvullend pensioenplan, in de vorm van een groepsverzekering, een meerwaarde betekenen voor het loonbeleid van een onderneming.

Op basis van het wettelijk pensioen is het onmogelijk dezelfde levensstandaard aan te houden als tijdens de actieve loopbaan. Onze groepsverzekeringsformules kan een oplossing zijn voor uw personeel om een aanvullend pensioen op te bouwen. Het zijn vormen van uitgestelde verloning die trouwens voor zowel werkgever als werknemer fiscale voordelen bieden*.
  • op pensioenleeftijd, de uitbetaling van een aanvullend pensioenkapitaal
  • bij vroegtijdig overlijden, de uitbetaling van een overlijdenskapitaal aan de nabestaanden
  • vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
  • uitkering van een rente bij arbeidsongeschiktheid

F-Benefit: de flexibele groepsverzekering voor werknemers. Ontdek de vele voordelen die F-Benefit te bieden heeft.

Een bonusplan op uw maat?

Contacteer ons voor een bonusplan op maat van uw wensen en uw onderneming.

Wettelijke bepalingen

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

* Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.


Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

  

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

Meld u aan

Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan