?
Hulp nodig?
Gaan

Ons pensioen, laten we er vandaag al over nadenken!

Ons pensioen, ongeacht onze leeftijd, is belangrijk om over na te denken! Ik weet zeker dat je jezelf deze vragen al eerder hebt gesteld. Vanaf wanneer kunnen we van ons pensioen genieten? Hoeveel zal de pensioeninkomen bedragen? Zal het genoeg zijn? Zijn er oplossingen om onze levensstijl te behouden? Lees verder om hierover meer te weten komen.

 

 

 

Papieren

Wanneer kunnen we met pensioen gaan? Op welke leeftijd en na hoeveel jaar werk? 

 

Voor een werknemer en zelfstandige is de pensioenleeftijd 65 jaar, maar deze wordt vanaf 1 februari 2025 verhoogd tot 66 jaar en vanaf 1 februari 2030 tot 67 jaar.
Wat betreft het aantal jaren dat men gedurende zijn leven moet werken, vertegenwoordigt elk van die jaren 1/45e van het pensioen. Om een volledige loopbaan te hebben, moet een persoon dus 45 jaar werken om de drempel van 45/45 te bereiken.
Of we nu als zelfstandige of in loondienst werken, we kunnen vanaf de leeftijd van 60 jaar met vervroegd pensioen gaan, op voorwaarde van een bepaald aantal jaren te hebben gewerkt. Zo moet je bijvoorbeeld in 2020 een carrière van ten minste 42 jaar achter de rug hebben en ten minste 63 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor een vervroegde pensionering. 
Er zijn echter uitzonderingen voor lange carrières. In 2020 kan bijvoorbeeld met vervroegd pensioen gegaan worden op de leeftijd van 60 of 61 jaar als we op die leeftijd respectievelijk 44 of 43 jaar carrière achter de rug hebben. (Bron: Sociale zekerheid / Burger)

 

Hoeveel bedraagt ons pensioen?

 

De hoogte van ons pensioen varieert sterk. Het is niet hetzelfde of we nu als zelfstandige of in loondienst werken, met een duidelijk nadeel voor de zelfstandigen. Bovendien ontvangen gepensioneerden in België gemiddeld 66,1 % van hun nettoloon. Dit is volgens de OECD 2017 veel lager dan in landen als bijvoorbeeld Frankrijk, Luxemburg, Nederland of zelfs Denemarken. Ons land ligt dus onder het Europese gemiddelde van het wettelijk pensioen, dat 70,6 % van het salaris bedraagt.
Het gemiddelde bruto maandsalaris in België in 2018 bedroeg 3.329 euro (bron: Jobat.be 2018). Het gemiddelde nettoloon van een werknemer is € 2.100 per maand (bron: Jobat.be 2018 calculator). Ons wettelijk pensioen, dat wil zeggen het pensioen dat door de Staat wordt toegekend, bedraagt dus gemiddeld € 1.388 volgens bovenstaande gegevens (66,1 % van het gemiddelde netto maandsalaris). 

 

Denken aan vervroegd pensioen
Werken na pensionering

Kan je tijdens jouw pensioen werken?

 

Het is niet verboden om na de pensionering te werken. Integendeel, veel mensen blijven werken terwijl ze hun wettelijk pensioen ontvangen. Toch zijn er bepaalde voorwaarden, zoals de verplichting om een voorafgaande verklaring af te leggen. Bovendien mag het inkomen niet hoger zijn dan een bepaalde drempel die is vastgesteld op basis van de pensionering, de duur van de loopbaan, het statuut (zelfstandige of werknemer) en het aantal kinderen ten laste.

 


 

Is de hoogte van ons pensioen voldoende om na onze pensionering dezelfde levensstandaard te behouden?

 

Het hangt natuurlijk allemaal af van onze levensstijl! In de meeste gevallen, als we in ons huidige levensonderhoud willen blijven voorzien, onze huisvesting willen betalen of ons gewoonweg willen uitleven, kunnen we met ons wettelijk pensioen onze levensstandaard niet op peil houden, omdat het pensioeninkomen lager is dan het inkomen dat we als werknemer in loondienst hebben ontvangen. Daarom bieden de meeste banken en verzekeringsmaatschappijen, en in het bijzonder Federale Verzekering, u spaar- en beleggingsoplossingen met of zonder fiscale voordelen aan, zodat u bij uw pensionering over een aanzienlijke hoeveelheid geld beschikt.

 

 

Wil je meer informatie over pensioensparen en langetermijnsparen? 

 

CTA pensioensparen en langetermijnsparen

 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij