?
Hulp nodig?
Gaan

Risico's verbonden aan Vita Flex 44(Tak 23)

 

Marktrisico

Tak 23-producten bieden geen enkele garantie, noch op het kapitaal, noch op het rendement. De waarde van de geselecteerde fondsen kan zowel naar boven als naar beneden fluctueren, afhankelijk van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen.

Liquiditeitsrisico

Afhankelijk van het tijdstip en de omstandigheden waarin het zich voordoet, kan voor de volledige of gedeeltelijke afkoop van de reserves belegd in Vita Flex 23 een afkoopvergoeding worden ingehouden.

De afkoopvergoeding wordt gedetailleerd beschreven in de algemene voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en de productfiche.

Risico's met betrekking tot het beheer van de fondsen

Elk intern beleggingsfonds wordt aan verschillende risico's blootgesteld. Deze risico's worden bepaald door de doelstelling, het beleggingsbeleid van het fonds (en van het onderliggende fonds) en de onderliggende activa waarin het fonds belegt. Ondanks de expertise van de beheerders leveren de gedane investeringen niet altijd de de verwachte resultaten op.

Meer informatie over hoe wij de risico’s beperken, vindt u hier.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij