?
Hulp nodig?
Gaan

Risico's verbonden aanTak 23-producten

 

Marktrisico

Tak 23-producten bieden geen enkele garantie, noch op het kapitaal, noch op het rendement. De waarde van de geselecteerde fondsen kan zowel naar boven als naar beneden fluctueren, afhankelijk van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico wordt door de verzekeringsnemer gedragen.

Liquiditeitsrisico

Als de verzekeringsnemer al zijn reserves of een deel ervan wil onttrekken, is het mogelijk dat uitstapkosten moeten worden betaald. Deze worden in de rubriek 'kosten' op een gedetailleerde manier beschreven.

Risico's met betrekking tot het beheer van de fondsen

Elk intern beleggingsfonds wordt aan verschillende risico's blootgesteld. Die risico's worden bepaald door de doelstelling, het beleggingsbeleid van het fonds (en van het onderliggende fonds) en de onderliggende activa waarin het fonds belegt. Ondanks de knowhow van de beheerders leveren de gerealiseerde beleggingen niet altijd de verhoopte resultaten op.

Meer informatie over hoe wij de risico’s beperken, vindt u hier.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan