?
Hulp nodig?
Gaan

Risico's verbonden aanVita Pensioen (Tak 21)

 

Renterisico

Elke premie wordt gekapitaliseerd aan de van toepassing zijnde gewaarborgde intrestvoet op de dag van ontvangst van de premie tot en met 31/12 van het lopende jaar. Federale Verzekering kan de gewaarborgde intrestvoet wijzigen. Voor méér informatie, verwijzen we naar de algemene voorwaarden.

Liquiditeitsrisico

Het product Vita Pensioen is bestemd voor mensen die op middellange en lange termijn willen investeren. Indien u een deel van uw reserve vroegtijdig wil opnemen, kunnen er afkoopkosten aangerekend worden. In sommige gevallen kan hierop ook roerende voorheffing worden ingehouden. Voor méér informatie verwijzen we naar de rubrieken "kosten" en "fiscaliteit" in de productfiche.

Solvabiliteitsrisico

Het solvabiliteitsrisico wordt gedragen door de verzekeringsonderneming. Wanneer deze laatste in gebreke blijft, kan het zijn dat uw belegde kapitaal niet of niet volledig wordt terugbetaald. Het product Vita Pensioen wordt evenwel gewaarborgd door het Belgische garantiefonds voor tak 21-levensverzekeringen. Dit betekent dat bij faillissement van Federale Verzekering deze overeenkomst wettelijk wordt beschermd ten bedrage van € 100.000 per persoon voor alle aangehouden tak 21-reserves binnen Federale Verzekering samen. Méér informatie over deze beschermingsregeling is te vinden op de website www.garantiefonds.belgium.be.

Meer informatie over hoe wij de risico’s beperken, vindt u hier.

 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan