?
Hulp nodig?
Gaan

Risico's verbonden aanVita Pensioen (Tak 21)

 

Renterisico

Elke premie wordt gekapitaliseerd aan de van toepassing zijnde gewaarborgde intrestvoet op de dag van ontvangst van de premie tot en met 31/12 van het lopende kalenderjaar waarin de storting is uitgevoerd. Federale Verzekering kan de gewaarborgde intrestvoet op de premies wijzigen. Een eventuele wijziging van de intrestvoet tijdens het lopende jaar is enkel van toepassing op de premies ontvangen na de datum van wijziging.

Vervolgens garandeert Federale Verzekering jaar na jaar de kapitalisatie van de reserve, opgebouwd op elke 1ste januari aan de intrestvoet die op die datum van toepassing is en dit tot en met 31 december. Het gaat om een jaarlijks herzienbare gewaarborgde intrestvoet die afhankelijk van de situatie op de financiële markten naar boven of naar beneden kan fluctueren. In extreme marktomstandigheden kan de gewaarborgde intrestvoet op de premies en op de reserve negatief zijn. 

Indien dit niet wordt gecompenseerd door het toekennen van voldoende ristorno’s dan kan de toepassing van een negatieve gewaarborgde intrestvoet leiden tot een vermindering van de opgebouwde reserve op het einde van een bepaald jaar.

In het algemeen zou het rendement op einddatum negatief kunnen zijn als de toegepaste gewaarborgde intrestvoet en de toegekende ristorno’s de instapkosten niet compenseren.
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de algemene voorwaarden en de financiële infofiche.

Liquiditeitsrisico

Vita Pensioen is bestemd voor personen die op lange termijn wensen te beleggen en tevens van fiscale voordelen wensen te genieten. Uw spaargeld opnemen, vooraleer u de leeftijd van 60 jaar bereikt, zal vanuit fiscaal oogpunt zeer nadelig zijn en er kunnen uitstapkosten verschuldigd zijn.
Bovendien kan in geval van afkoop gedurende de eerste 8 jaar van de verzekeringsovereenkomst een financiële afkoopvergoeding verschuldigd zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de algemene voorwaarden en de rubrieken "kosten" en "fiscaliteit" van de financiële infofiche.

Solvabiliteitsrisico

Het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar. Wanneer deze laatste in gebreke blijft, kan het zijn dat uw belegd vermogen niet of niet volledig wordt terugbetaald. Het product Vita Pensioen wordt evenwel beschermd door het Belgische Garantiefonds voor tak 21-levensverzekeringen. Dit betekent dat in geval van faillissement van Federale Verzekering deze overeenkomst wettelijk wordt beschermd ten bedrage van € 100.000 per verzekeringsnemer voor alle aangehouden tak 21-reserves binnen Federale Verzekering samen. Meer informatie over deze beschermingsregeling is te vinden op de website www.garantiefonds.belgium.be.

Meer informatie over hoe wij de risico’s beperken, vindt u hier.

 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij