?
Hulp nodig?
Gaan

B.A. Auto

De verplichte verzekering B.A. Auto vergoedt de schade die de bestuurder (u of iemand anders) van het verzekerde voertuig aan iemand anders berokkent wanneer hij aansprakelijk is voor een verkeersongeval.

Wat houdt dit in voor u?

 • Goede bestuurder? Wij belonen u!
 • Wij staan aan uw zijde: een bijstand bij ongeval is inbegrepen in de premie
 • Een goedkopere premie als u een restorno* krijgt... uw deel van onze winst

Waar dient u op te letten?

 • In fout gesteld? dan is de bestuurder niet verzekerd voor zijn eigen letsels: de Bestuurdersverzekering verzekert dit risico
 • In fout en schade aan uw voertuig? De B.A. Auto verzekert dit risico niet, de Omnium doet dit wel
Brengt uw onderneming één of meerdere voertuigen in het verkeer (van personenauto's over bestelwagens tot vrachtwagens of zelfs werfmachines)? Dan is het een wettelijke verplichting om een verzekering B.A. Auto te nemen. Hierdoor wordt de schade die u (of de persoon die het voertuig bestuurt) bij een verkeersongeval veroorzaakt, door uw verzekering vergoed.

Wat is er verzekerd?

Uw verzekering vergoedt de schade van de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 • hun verwondingen en eventuele nadelige gevolgen (bv. aanpassing van de woning, zodat ze kan worden gebruikt door een persoon in een rolstoel)
 • materiële schade: voertuigen en hun inhoud, gebouwen, stadsmeubilair, wegeninfrastructuur,...

 

Wat is er niet verzekerd?

De schade die niet veroorzaakt wordt door het gebruik van uw voertuig (bv. veroorzaakt door de vervoerde goederen) of die voortvloeit uit de deelname van het verzekerde voertuig aan autoraces/snelheidswedstrijden.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschrevenn zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Als u of de bestuurder van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval, vergoedt uw verzekering B.A. Auto de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 • de passagiers
 • de bestuurder en de passagiers van andere voertuigen
 • fietsers, voetgangers,...
 • de eigenaar van een goed dat door het ongeval werd beschadigd

 

Gunstige voorwaarden voor uw wagenpark

Wilt u uw wagenpark verzekeren? Bij Federale Verzekering kan uw onderneming van gunstige voorwaarden genieten. Neem contact op met uw adviseur om er een zicht op te krijgen.

Goede bestuurder? Wij belonen u!

Bent u een voorbeeldige bestuurder? U kunt dan rekenen op een drievoudige bescherming* door naar bonus-malus -2 te zakken.

Wij staan aan uw zijde

U kunt rekenen op bijstand dag en nacht zonder dat u daarvoor een toeslag op uw premie moet betalen**.
Rijdt uw voertuig niet meer ten gevolge van een ongeval? Dan kunt u gebruikmaken van een vervangwagen***.

Restorno's*

U kunt elk jaar uw deel van onze winst krijgen, in de vorm van een restorno op uw premie*.

 

  Welke extensies?

  F-Bijstand

  Bij een ongeval in België (maar ook bij brand, diefstal, poging tot diefstal en daden van vandalisme), waardoor uw voertuig niet meer kan rijden.

  Meer info

  Omniumverzekering

  De Omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw personenauto - ongeacht of u in fout bent of niet.

  Meer info

  Bestuurdersverzekering

  De Bestuurdersverzekering vergoedt de bestuurder van het verzekerde voertuig bij letsels ten gevolge van een verkeersongeval, zelfs als hij in fout is.

  Meer info

  Rechtsbijstand Auto

  De Rechtsbijstand is een waardevolle optie bij de verzekering Auto. Ze zorgt voor een drievoudige bescherming bij een juridisch geschil: als u een slachtoffer bent van een ongeval met uw wagen, als u wordt vervolgd wegens een verkeersovertreding en zelfs als u in geschil ligt met uw garagist.

  Meer info

  een waardevolle tip

  Met uw verzekering B.A. Auto wordt u als bestuurder niet vergoed als u verwondingen (lichamelijke schade) oploopt wanneer u aansprakelijk bent voor een verkeersongeval. Ook de schade aan uw voertuig is in dat geval niet verzekerd. Uiteraard hebben we een oplossing om: - de bestuurder te beschermen: de verzekering Bestuurder - uw voertuig te beschermen: de Omniumverzekering

  Wilt u een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of contacteer uw adviseur

   

  Wettelijke bepalingen

  Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

  Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

  Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering B.A. Auto.

  * De restorno's evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's, die deel uitmaakt van de groep Federale Verzekering. De toekenning van restorno's in de toekomst is niet gewaarborgd. De restorno's variëren per categorie en per type producten. De regels met betrekking tot hun toekenning worden bepaald in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's. 
  Die statuten kunnen hier worden geraadpleegd.
  ** Voorwaarden geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme of zaken) en bestelwagens.
  *** Voorwaarden geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme of zaken).

  Heeft u een klacht?
  Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

  Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
  Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

  Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

  Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

   

  Hoe kunnen we u helpen?

  Via telefoon : al klant

  Tel: 02 509 04 11

  Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

  Via telefoon : nog geen klant

  Tel: 0800 14 200

  Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

  Op afspraak

  Zoek de adviseur uit uw regio

  Uw persoonlijke adviseur

  Toegangsplan hoofdzetel


  Uw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Meer info

  Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

  Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

  Meld u aan

  Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
  voor My Federale ?

  Vraag deze hier aan