?
Hulp nodig?
Gaan

Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider actief in de betonindustrie voorzien in een individueel aanvullend pensioen. Sindsdien resulteerden de sociale onderhandelingen bijna keer op keer in een verhoging of verbetering van uw aanvullend pensioen. Met de omvorming van het sectoraal pensioenplan naar een “sociaal” sectoraal pensioenplan werd eind 2013 opnieuw een belangrijke stap gezet. Hiermee geven de sociale partners blijk van een toekomstgerichte visie, nl. het veiligstellen van uw koopkracht als gepensioneerde.

Overzichtstabel pensioenbijdragen

 

Anciënniteit

 2005

(2006 x 1,0325) 

 2006

 2007, 2008

en 2009

2010

 2011, 2012

 2013

2014

 van 1 tot 5 jaar 

54,70 € 

52,98 € 

100,00 € 

225,00 €

350,00 €

365,00 €

 

S: 365 x (1-α) 

390,00 €

 

S: 390 x (1-α)

 van 6 tot 10 jaar 

72,92 € 

70,63 € 

118,00 € 

243,00 €

368,00 €

383,00 €

 

S: 383 x (1-α)

 408,00 €

 

S: 408 x (1-α)

 van 11 tot 15 jaar 

91,15 €

88,29 €

136,00 €

261,00 €

386,00 €

401,00 €

 

S: 401 x (1-α) 

426,00 €

 

S: 426 x (1-α) 

 van 16 tot 20 jaar 

118,51 €

114,78 €

180,00 €

305,00 €

430,00 €

445,00 €

 

S: 445 x (1-α) 

470,00 €

 

S: 470 x (1-α) 

 > 20 jaar 

 136,74 €

132,44 €

220,00 €

345,00 €

470,00 €

485,00 €

 

S: 485 x (1-α)

510,00 €

 

S: 510 x (1-α)

 

Voor 2013, 2014: α = 0,92
Voorbeeld voor de arbeid(st)er met 1 tot 5 jaar anciënniteit in 2014:Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij