?
Hulp nodig?
Gaan

Bonusplan

Sinds januari 2021 commercialiseren wij niet langer de groepsverzekering, met daarin inbegrepen de formule “Bonusplan”. Hebt u, op naam van uw onderneming, een groepsverzekering “Bonusplan”, die nog lopende is, bij Federale Verzekering onderschreven? Wees dan zeker gerust, er verandert helemaal niets, niet voor uw onderneming en niet voor uw personeelsleden! Onze specialisten beheren uw contract en verzekeren de daaruit voortvloeiende engagementen met de nauwgezetheid, het professionalisme en de kwaliteitsvolle dienstverlening zoals u die altijd van ons gekend hebt. Hebt u een vraag? Wij blijven natuurlijk makkelijk bereikbaar via ons InfoCenter (0800 14 200) of uw persoonlijke adviseur.

Wat houdt dit in voor u?

  • Mogelijk fiscaal voordelig voor uw onderneming en personeel

Waar dient u op te letten?

  • Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.

Voor een onderneming is het van cruciaal belang om gekwalificeerd personeel te vinden én te behouden. In dit opzicht kan een aanvullend pensioenplan, in de vorm van een groepsverzekering, een meerwaarde betekenen voor het loonbeleid van een onderneming.

Op basis van het wettelijk pensioen is het onmogelijk dezelfde levensstandaard aan te houden als tijdens de actieve loopbaan. Onze groepsverzekeringsformules kan een oplossing zijn voor uw personeel om een aanvullend pensioen op te bouwen. Het zijn vormen van uitgestelde verloning die trouwens voor zowel werkgever als werknemer fiscale voordelen bieden*.

  • op pensioenleeftijd, de uitbetaling van een aanvullend pensioenkapitaal
  • bij vroegtijdig overlijden, de uitbetaling van een overlijdenskapitaal aan de nabestaanden
  • vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid
  • uitkering van een rente bij arbeidsongeschiktheid

Welke formules stelt Federale Verzekering voor?

 

F-Benefit: de flexibele groepsverzekering voor werknemers. Ontdek de vele voordelen die F-Benefit te bieden heeft.

Paritair Subcomité 106.02: sectorpensioenplan voor de arbeiders van de betonindustrie.  

Paritair Comité 114: sectoraal pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector.  

Paritair Subcomité grind-en zandgroeven: pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven.

Een bonusplan op uw maat?

Contacteer ons voor een bonusplan op maat van uw wensen en uw onderneming.

Wettelijke bepalingen

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

* Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.


Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij