?
Hulp nodig?
Gaan

Midden 2014 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de grind en zandgroeven (PSC 102.06). Met dit sectorpensioenplan bouwt u individueel een aanvullend pensioen op, bovenop uw wettelijk pensioen. Het sectorpensioenplan is dan ook een belangrijke optie op de toekomst.

Overzichtstabel pensioenbijdragen

Inhaalbijdrage 2013*

 € 125


 

* Enkel voor de arbeid(st) ers die aangesloten werden bij de inwerkingtreding van het sectorpensioenstelsel op 1 juli 2014.

 

Opstartregeling: eerste twee trimesters 2014 - toekenning op 30 september 2014

T1 van 2014 

 T2 van 2014

 T3 van 2014

 T4 van 2014

 30/09: € 62,50

 30/09: € 62,50

30/09: € 62,50 

 31/12: € 62,50

 

 

 

 

Vanaf 1 juli 2014** - trimestriële pensioenbijdrage

 T1

 T2

 T3

T4 

 31/03: € 62,50

 30/06: € 62,50

 30/09: € 62,50

 31/12: € 62,50

 

 

 

** De pensioenbijdrage, die een trimestriële bijdrage is, is verworven op het einde van elk trimester   (31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december), voor zover de aangeslotene in het betreffende trimester niet uittreedt, overlijdt of de eindleeftijd bereikt en er voor hem in de DmfA aangifte van het betreffende trimester  ten minste één dag onder prestatiecode 1, 2 , 3, 5, 60, 70, 71 of 72 voorkomt.

 

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij