?
Hulp nodig?
Gaan

Machinebreuk

Onze verzekering Machinebreuk beschermt de voor uw onderneming waardevolle machines.

Wat houdt dit in voor u?

 • Kies zelf welke machines u laat verzekeren
 • Verschillende (aanvullende) waarborgen mogelijk

Waar dient u op te letten?

 • Schade door slijtage is niet verzekerd
 • Er wordt een franchise toegepast
Als bouwondernemer hebt u bouwmachines die een groot kapitaal vertegenwoordigen en die van groot belang zijn voor uw onderneming. Bescherm deze machines met onze verzekering Machinebreuk. Deze verzekering werd specifiek voor uw bouwmachines ontwikkeld en kan op maat worden samengesteld door ze eventueel uit te breiden met optionele waarborgen. 

Wat is er verzekerd?

 

U kunt zowel uw mobiele als vaste machines verzekeren. Afhankelijk van het type machine zijn er verschillende waarborgen mogelijk. Uw polis wordt dus opgesteld op maat van uw machines. 

 • Uw mobiele machines kunt u verzekeren tegen schade door: 
  • Externe risico’s (basiswaarborg): dit is elke oorzaak van onvoorziene en plotselinge schade die zich buiten de verzekerde machine bevindt. Bijvoorbeeld: brand, diefstal, een aanrijding, een val, een storm, een onhandig manoeuvre, … 
  • Interne risico’s (facultatieve waarborg): Dit is elke oorzaak van materiële schade. De oorzaak is te vinden in de machine zelf. Bijvoorbeeld: een materiaalfout, een trilling, oververhitting, … Opgelet, deze dekking geldt enkel tot het 15de jaar volgend op het bouwjaar van de mobiele machine.
 • Uw vaste machines zijn tegen alle risico’s verzekerd. Zij zijn bijgevolg verzekerd tegen elk verlies en elke niet te voorziene en plotselinge materiele schade. Er zijn natuurlijk altijd uitsluitingen aan deze dekkingen, die worden bepaald in de algemene voorwaarden. 
 • Hebt u een verzekerd schadegeval aan uw vaste machine? Dan kunt u bijkomend uw werkelijk geleden bedrijfsverlies verzekeren (tot max. € 700/dag). Uw bedrijfsverlies wordt dan gedekt gedurende de termijn die nodig is om de machine te herstellen, met een max. van 3 maanden of 6 maanden. U kunt dit zelf kiezen.  
U bent verzekerd 

 • Als de machines in werking zijn of als ze stil staan. 
 • Maar ook wanneer ze worden gedemonteerd worden, opnieuw gemonteerd worden of verplaatst worden voor een onderhoud, controle, revisie of herstelling. Voor mobiele machines bent u ook verzekerd indien dit niet gebeurt in het kader van een onderhoud, controle, revisie of herstelling. 

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

Onder andere volgende schade wordt niet verzekerd:

 • Schade door slijtage
 • Schade ten gevolge van het foutieve gebruik van de machine
 • Schade veroorzaakt in een staat van dronkenschap
 • Schade door een cyberaanval
 • Esthetische schade (bv. krassen, deuken), indien deze schade het normale gebruik en/of normale veiligheid van de machine niet beïnvloedt 
 • Bedrijfsverlies (optionele waarborg) aan vaste machines dat voortvloeit uit een natuurramp en aanslagen 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

TIP: een verzekering op maat

 

U kunt uw verzekering, in samenspraak met onze adviseurs en specialisten, helemaal op maat aanpassen met de volgende aanvullende waarborgen:   

 

 

Ontdekken wat Federale Verzekering en haar polis

Machinebreuk voor u en uw bedrijf kunnen betekenen?

 

Maak vrijblijvend een afspraak met de adviseur uit uw streek. Onze adviseur komt bij u langs en maakt een simulatie op maat van uw bedrijf!

 

Maak nu uw afspraak

 

Najaarsactie machinebreuk info block

Wettelijke bepalingen 

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering Machinebreuk te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij