?
Hulp nodig?
Gaan

Machinebreuk

Onze verzekering Machinebreuk beschermt de voor uw onderneming waardevolle machines.

Wat houdt dit in voor u?

 • Kies zelf welke machines u laat verzekeren
 • Verschillende (aanvullende) waarborgen mogelijk

Waar dient u op te letten?

 • Schade door slijtage is niet verzekerd
 • Er wordt een franchise toegepast
Als bouwondernemer hebt u bouwmachines die een groot kapitaal vertegenwoordigen en die van groot belang zijn voor uw onderneming. Bescherm deze goederen met onze verzekering Machinebreuk. Deze verzekering werd specifiek voor uw bouwmachines ontwikkeld en kan op maat worden samengesteld door ze eventueel uit te breiden met optionele waarborgen.

Wat is er verzekerd?

 

U kunt zelf kiezen welke machines u laat verzekeren, zowel mobiele als vaste machines. Afhankelijk van het type machine, zijn er verschillende waarborgen mogelijk. Uw polis wordt dus opgesteld op maat van uw bedrijf en uw machines.
 • Uw mobiele machines kunt uzelf verzekeren tegen schade door: 
  • alle externe oorzaken: onvoorziene en plotse schade door bv. brand, diefstal, een aanrijding, een val, een storm, een onhandig manoeuvre, …
  • alle externe en interne oorzaken: onvoorziene en plotse schade als gevolg van zowel externe als interne oorzaken is verzekerd, m.a.w. naast bovenstaande voorbeelden ook schade door o.a. een kortsluiting, een trilling, oververhitting, …
 • Uw vaste machines verzekert u tegen een aantal in het contract opgesomde externe en interne risico’s, zoals vandalisme, elektrische overspanning, een val, een montagefout, het loskomen van onderdelen, … 

U bent verzekerd

 • Als de machines in gebruik zijn, of zelfs als ze stilliggen
 • Maar ook tijdens het demonteren, het hermonteren of het verplaatsen voor een herstelling of een onderhoud

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

Volgende schade wordt niet verzekerd:

 • Schade door slijtage
 • Schade ten gevolge van het foutieve gebruik
 • Schade als gevolg van dronkenschap
 • ...

Bij mobiele machines wordt schade door natuurrampen niet verzekerd.

Bij vaste machines wordt schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd. Dit kan verzekerd worden via de brandverzekering.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

TIP: EEN VERZEKERING OP MAAT

 

U kunt uw verzekering, in samenspraak met onze adviseurs en specialisten, helemaal op maat aanpassen met bepaalde aanvullende waarborgen. 

Uw mobiele machines kunt u ook verzekeren tegen schade door bv. een arbeidsconflict. 

 

 

Ontdekken wat Federale Verzekering en haar polis

Machinebreuk voor u en uw bedrijf kunnen betekenen?

 

Maak vrijblijvend een afspraak met de adviseur uit uw streek. Onze adviseur komt bij u langs en maakt een simulatie op maat van uw bedrijf!

 

Maak nu uw afspraak

 

Najaarsactie machinebreuk info block

Wettelijke bepalingen 

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering Machinebreuk te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij