?
Hulp nodig?
Gaan

Alle Bouwplaats Risico's

Met de verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) voor particulieren ben je als bouwheer, samen met alle vaklui die actief zijn op jouw bouwplaats, beschermd bij materiële schade verbonden aan de werken, en ben je beschermd tegen de mogelijke schadeclaims van derden.

Wat houdt dit in voor u?

 • Meer dan 100 jaar ervaring met het verzekeren van bouwrisico's
 • Ruime waarborgen
 • Een premie op maat, berekend op de eigenheid van je werf

Waar dient u op te letten?

 • Het contract bevat voorafbepaalde franchises, oa. in functie van de waarde en aard van de werken
 • De bestaande goederen zijn niet automatisch verzekerd, maar je kan ze met een aanvullende waarborg meeverzekeren

Onze troeven

 

 

 

Wat is er verzekerd?

 

Welke risico's worden verzekerd?

 

De verzekering Alle Bouwplaats Risico's biedt een dubbele bescherming:

 • schade aan de verzekerde goederen (basiswaarborg)
 • aansprakelijkheid met of zonder fout (optionele waarborg)

 

Basisbescherming: schade aan de verzekerde goederen

 

Alle schade aan of verlies van de verzekerde goederen worden verzekerd - onder voorbehoud van uitsluitingen (zie hieronder), wat ook

 • de oorzaak is (diefstal, weeromstandigheden, brand, fout van de verzekerde,...)
 • de manier waarop het gebeurd is

De vergoeding betreft de kosten voor het vervangen, herstellen en/of wederopbouwen van de verzekerde goederen.

 

Welke goederen zijn verzekerd?

 

 • het eigenlijke bouwwerk (woonhuis, brug, ziekenhuis,...)
 • de materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden: sanitaire installaties, centrale verwarming, ...
 • de tijdelijke installaties: die essentieel zijn voor de organisatie van en toegang tot jouw werf of voor de stabilisering van de bouwwerken
 • de werfketen (containers,...), werktuigen en materiaal (stellingen, steunbalken,...), werfvoertuigen en -machines (facultatieve waargborg)
 • de bestaande goederen: onroerend goed van de bouwheer dat zich op de werf bevindt of eraan grenst (facultatieve waarborg)

 

 

   

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

Met betrekking tot de zaakverzekering

 

 • de immateriële schade;
 • tijdens de onderhoudsperiode: de beschadigingen en
  verliezen veroorzaakt door brand en/of ontploffing.

Met betrekking tot de (facultatieve) waarborg bestaande goederen: de diefstal evenals de beschadigingen en verliezen veroorzaakt door brand en/of ontploffing.

Met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering:

 • de immateriële schade geleden door de bouwheer;
 • de gevolgen van iedere onderbreking of vertraging in de uitvoering van de werken.

 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

een waardevolle tip

De wet viseert de bouwheer als eerste als hij aan een derde schade berokkent die samenhangt met de werken die hij heeft laten uitvoeren (artikel 3.101 van het burgerlijk wetboek)! Vergeet dus niet de aansprakelijkheidswaarborg te voorzien wanneer je een verzekering Alle Bouwplaats Risico's onderschrijft.

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De waarborgen zijn van toepassing tijdens de bouwperiode vanaf de aanvangsdatum van het contract en eindigen, voor wat betreft de blijvend opgerichte goederen, bij de eerste van volgende gebeurtenissen: de voorlopige oplevering, de ingebruikname of de indienststelling, het einde van de in de bijzondere voorwaarden voorziene duur van de werken. Voor wat betreft de voorlopige bouwwerken, eindigt de bouwperiode bij het einde van hun gebruik maar evenwel uiterlijk bij de eerste van de bovenvermelde gebeurtenissen. De dekking gedurende de onderhoudsperiode (waarvoor een facultatieve waarborg moet afgesloten worden) eindigt na een periode van
12 of maximum 24 maanden (bepaald in uw contract) volgend de bouwperiode.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering Alle Bouwplaats Risico's te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. Je vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij