?
Hulp nodig?
Gaan

Fonds Invest.2

Combineer de potentieel performante rendementen* van de beurs en doe aan risicobeheersing door de diversificatie van de activa en de lange looptijd van het contract! Je hebt de keuze tussen een aandelen- of obligatiefonds. Geniet van een structuur met transparante kosten, de eenvoud van de voorgestelde fondsen en een voordelig fiscaal kader**.

Wat houdt dit in voor u?

 • Potentiel performante rendementen* van de beurs
 • Eenvoudige en begrijpelijke fondsen: geen moeilijke structuren
 • Transparante kostenstructuur

Waar dient u op te letten?

 • Een jaarlijkse beheerstoeslag en uitstapkosten zijn van toepassing op Fonds Invest.2
 • Een belegging in een tak 23 behelst een groter risico dan één in de tak 21
 • Er is geen kapitaalsgarantie
 • Diversifieer steeds je beleggingen en spaargeld

De 6 voordelen van Fonds Invest.2

 

1. Het potentieel performante rendement* van de beurs met risicobeheersing

Beursontwikkelingen zijn nauwelijks te voorspellen en het financiële risico is steeds voor jou. Een tak 23-investering is dan ook risicovoller dan een product uit de tak 21, maar de potentiële rendementen liggen wel hoger. Wij proberen echter de risico’s voor u zoveel mogelijk te beperken. Hoe doen we dit?

2. Eenvoud

Ons fonds houden we zo eenvoudig en begrijpbaar mogelijk. Geen ingewikkelde structuren. Zo maken we jouw – en ons – leven makkelijker. 

3. Een transparante kostenstructuur

De kosten verbonden met Fonds Invest.2 zijn beperkt en we communiceren transparant over onze kostenstructuur.
Er zijn geen instapkosten. En geen beheerskosten rechtstreeks op de verzekeringsovereenkomst! Er worden beheerskosten aangerekend op de inventariswaarde. Voor F-Euro Equities bedraagt dit 1,20%, voor F-Euro Bonds 1%. Verder bedraagt de premietaks 2%.
Stap je vroeger uit dan de voorziene einddatum van het contract? Dan liggen de uitstapkosten tussen 0,50% en 2%, afhankelijk van het ogenblik van uitstappen. Je hoeft natuurlijk geen uitstapkosten te betalen op de einddatum of bv. wanneer je een (gedeeltelijke) afkoop doet voor de aankoop van een onroerend goed.


4. Jouw belegging is altijd beschikbaar

Je kan tweemaal per maand in- of uitstappen. 
Elk jaar kan je kosteloos tot 10% van het geïnvesteerde bedrag (min. € 500) opvragen, of tot 100% als je een onroerend goed wil aankopen!


5. Een voordelige fiscaliteit**

Doe je een opname, dan ben je geen roerende voorheffing verschuldigd.

6. Een extra bescherming bij overlijden

Wil je je begunstigden beschermen tegen een slechte beurstoestand indien je vroegtijdig komt te overlijden? Dan kan je bij je Fonds Invest.2 een bijkomende overlijdenswaarborg afsluiten. 
Zo krijgen jouw nabestaanden minimaal de initiële inleg terug***. Is het opgebouwde spaarbedrag groter, dan krijgen zij natuurlijk dit hogere kapitaal uitbetaald.

Belangrijk om weten

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vind je hier

Een transparant overzicht van onze kosten

 • Instapkosten: 0%
 • Uitstapkosten: Maximaal 2%
 • Beheersvergoeding:  Geen rechtstreekse beheerskosten, een jaarlijkse beheerscommissie wordt rechtstreeks aangerekend op de inventariswaarde van het fonds. Op F-Euro Equities bedraagt dit 1,20%; op F-Euro Bonds 1,00%.
 • Verzekeringstaks: 2% op elke nieuwe premiestorting
 • Roerende voorheffing: Geen.

Netto inventariswaarden (NIW)

Benoeming 
van het fonds

                    NIV op
                14/03/2019

             NIV -1 jaar
            (08/03/2018)

F-EURO BONDS                46,35           46,09
F-EURO EQUITIES                23,69           22,91

Wat is Netto Inventariswaarde (NIW)?
Bij een fonds spreken we meestal niet over de koers of de prijs, maar wel over de netto inventariswaarde. Dit is de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd, gedeeld door het aantal aandelen dat het fonds heeft verkocht.

Wil je een premieberekening of een offerte ontvangen? Klik hier of ga naar jouw dichtsbijzijnde kantoor.

 

Wettelijke bepalingen

 

*De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
**De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.
*** Na aftrek van de verzekeringstaks en de eventuele gedeeltelijke afkopen.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Looptijd vaan de overeenkomst: 25 jaar

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Iedere beslissing tot intekening op Fonds Invest.2 moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de Essentiële-Informatiedocumenten en van de algemene voorwaarden. Je vindt deze documenten hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan