?
Hulp nodig?
Gaan
onderneming-financiën
particulieren
13 maart 2023

Federale Verzekering verhoogt totaalrendementen tak 21 en 26!

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden van het afgelopen jaar met sterke stijgingen van de intrestvoeten, hoge inflatie en een beursjaar dat in mineur eindigde, is Federale Verzekering er toch in geslaagd om de rendementen van haar tak 21 en 26-oplossingen te verhogen. 

Onze bruto totaalrendementen (= gewaarborgde intrestvoet + winstdeelname*) voor 2022: 

Product 

Bruto Totaalrendement 2022 

Vergelijking: Bruto totaalrendementen 2021:  

2,00% 

1,85% 

2,00% 

1,85% 

2,00% 

1,85% 

1,90% 

1,60% 

0,95% 

0,65% 

 

Deze rendementen worden meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van de Onderlinge Leven die op 09 mei 2023 wordt gehouden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 

Voor contracten Nova Invest en Nova Invest VIP met een rentevoet die hoger is dan het totaalrendement is het totaalrendement gelijk aan de gewaarborgde intrestvoet. 

Onze pensioenproducten Vita VAPZ, Vita Pensioen en F-Manager VIP(.2) hebben de afgelopen 5 jaar een gemiddeld totaalrendement behaald van 2,01%.  

Vita Flex 44 (luik 21) heeft sinds zijn lancering in 2019 een gemiddeld totaalrendement van 1,76% behaald. 

*De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden. 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij