?
Hulp nodig?
Gaan
Handen schudden
particulieren
10 augustus 2020

Federale Verzekering sluit overeenkomst om activiteiten van BDM over te nemen

De Belgische verzekeraar Federale Verzekering heeft een overeenkomst om de gevolmachtigde onderschrijversactiviteiten* van BDM over te nemen, met uitzondering van de marineverzekeringen. Het gaat concreet over BOAR-verzekeringen en polissen voor pleziervaart voor risico’s gelegen in België. Federale Verzekering gaat voor de verzekeringstechnische knowhow van BDM, de interessante HNWI-doelgroep, en de technische verzekeringen voor B2B evenals nicheverzekeringsproducten die complementair zijn aan haar eigen aanbod. De verkopende partij is The Navigators Group, deel van het Amerikaanse The Hartford. De tewerkstelling blijft behouden. BDM blijft operationeel onafhankelijk. Er verandert niets voor de verzekeringsmakelaars waar BDM mee werkt, noch voor de eindklanten. De goedkeuring van de overname is voorzien voor het najaar. Hierna kan de overname afgerond worden.

Diversificatie van verzekeringsproducten en technische knowhow

Federale Verzekering neemt de gevolmachtigde onderschrijversactiviteiten van BDM over in BOAR (brand, ongevallen en allerlei risico's) en pleziervaartuigen. De marineverzekeringen van BDM (in België en Nederland) maken geen deel uit van de overname. Deze transactie kadert in de verdere groeiplannen van Federale Verzekering en zorgt voor een verbreding van de distributiekanalen en de productmix. Deze overname zal op jaarbasis zo’n € 35 miljoen  omzet toevoegen aan de omzet van Federale Verzekering.

Twee jaar geleden nam Federale Verzekering ook al het Antwerpse Optimco over, dat was toen de eerste overname in 100 jaar.

Federale Verzekering is geïnteresseerd in de technische expertise van BDM. De polissen die BDM aanbiedt, betreffen technische B2B-verzekeringen - bijvoorbeeld voor machinebreuk en alle risico’s elektronica - naast heel wat niche verzekeringsproducten - bijvoorbeeld voor mobilhomes, luxeauto’s en pleziervaartuigen – die complementair zijn aan de eigen verzekeringsproducten van Federale Verzekering. Verder vormen de zogenaamde high-net-worth individuals (HNWI), of de vermogende particulieren, een belangrijke doelgroep voor BDM.  

BDM zet in op verdere, duurzame en rendabele, groei

BDM zal zijn eigen koers blijven varen, haar eigen commerciële aanpak verder kunnen ontwikkelen en operationeel onafhankelijk zijn. De hoofdzetel van BDM blijft in Antwerpen. De tewerkstelling blijft behouden. Die is trouwens nodig in het kader van de groeiplannen. BDM groeide over de voorbije vier jaren met zo’n 20%, en dat in een verzadigde (BOAR) markt. BDM zet in op verdere, rendabele groei, nu met een Belgisch, stabiel moederbedrijf. 

Als gevolmachtigde onderschrijver biedt BDM haar verzekeringsproducten aan, via makelaars. De risicohouder wordt vanaf nu Federale Verzekering. Tot op heden werd dat risico onderschreven door ASCO (Assurances Continentales - Continentale Verzekeringen nv), verzekeraar in dezelfde groep waartoe BDM behoorde. De activiteiten van BDM die Federale Verzekering overneemt zijn voor 80% B2B, met meer technisch georiënteerde BOAR-verzekeringen. Zo’n 20% is B2C, met gespecialiseerde nicheverzekeringen bijvoorbeeld voor dure woningen, luxewagens, oldtimers, mobilhomes, kunst en pleziervaart. 

“We zijn zeer tevreden met ons nieuw moederbedrijf”, aldus Jos Gielen, CEO van BDM. “We vinden het heel positief dat de beslissingsmacht van onze aandeelhouder zich in België bevindt, en dat we onze eigen koers zullen kunnen blijven varen, met ondersteuning van Federale Verzekering”. 

De goedkeuring van de overname is voorzien voor het najaar. Hierna kan de overname afgerond worden.

Organische én externe groei voor Federale Verzekering

Federale Verzekering had tot doel om tegen eind 2020 een omzet van meer dan €500 miljoen te behalen. In 2019 alleen al groeide de coöperatieve verzekeraar maar liefst 20,9%. Duurzame groei realiseren blijft de doelstelling van de verzekeraar, onder meer via een gezonde diversificatie van haar activiteiten. Deze overname kadert daarin. In juni 2018 nam de Belgische verzekeraar al Optimco over, een Vlaamse verzekeraar die eigen BOAR B2C verzekeringsproducten op de markt brengt. 

* Een gevolmachtigde onderschrijver vormt een apart statuut binnen de verzekeringssector. Deze heeft zijn eigen verzekeringsproducten en polissen, en maakt gebruik van een verzekeraar om het onderliggend risico te dekken. Een gevolmachtigde onderschrijver kan via verschillende distributiekanalen verkopen. De gevolmachtigde onderschrijver doet al het werk in het kader van een eindklant, van het opmaken van de offerte met de prijsbepaling tot en met de afhandeling van de schade. 

Voor meer informatie of een interview over dit onderwerp,  gelieve contact op te nemen met Elaine Coussement bij Luna:  02 658 02 92 ou 0473 70 30 03 ou via elaine@luna.be
 

Over Federale Verzekering

Federale Verzekering biedt voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren een volledige waaier aan verzekeringen en financiële producten aan. Dankzij haar bijzondere structuur als onderlinge en coöperatieve onderneming, zonder externe aandeelhouders, staan haar klanten centraal en deelt Federale Verzekering zijn winst met hen**

Federale Verzekering werd in 1911 opgericht door een groep aannemers. Nog altijd behoort de bouwsector in België tot één van haar belangrijkste doelgroepen. Met een totaal marktaandeel BOAR van 1,4 procent en een totaal op de geconsolideerde balans van 4,4 miljard euro (2019), staat Federale Verzekering in de top-15 van Verzekeraars in België. De groep Federale Verzekering (incl. Optimco) stelt in totaal 734,1 mensen (op 31/12/2019) te werk en realiseerde een incasso van €521,1 miljoen in 2019. Haar commerciële netwerk - van meer dan 60 adviseurs, 39 kantoren, 5 gewestelijke zetels en 2 Business Centers (Bergen en Antwerpen) - bestrijkt het hele land. 

Meer info op https://www.federale.be/nl/overons  


Over de gevolmachtigde onderschrijversactiviteiten van BDM

BDM (ooit Bracht, Deckers & Mackelbert NV) is een gevolmachtigde onderschrijver die verzekeringsoplossingen op maat aanbiedt in BOAR - waaronder brand, ongevallen en andere risico's - en in pleziervaart en maritiem transport. BDM werkt via het makelaarskanaal, en realiseert zijn omzet voor zo’n 80% in Vlaanderen en 20% in Brussel en Wallonië. BDM heeft haar kantoren in Antwerpen.

De BOAR-activiteiten en verzekeringen in pleziervaart en een deel van de medewerkers worden nu dus overgenomen door Federale Verzekering.

BDM maakte tot nu toe deel uit van The Navigators Group, een wereldwijde, gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij met een breed scala aan aangepaste verzekeringsoplossingen voor diverse, complexe risico's. The Navigators Group maakt op haar beurt deel uit van The Hartford, een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij.  

*BDM heeft specifieke verzekeringsproducten in nichemarkten”, licht Tom Meeus, CEO van Federale Verzekering, de overname toe. “Ze hebben de technische kennis om polissen op maat en voor nichemarkten te maken, ze zijn graag gezien bij de makelaars onder meer voor hun service en toegankelijkheid, en ze zijn zeer complementair met onze eigen activiteiten. Door deze bredere productmix kunnen we nog steviger groeien.”

** De ristorno’s en de ristorno’s leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering, zoals omschreven op www.federale.be. De toekenning van de ristorno’s en de ristorno’s leven is niet gewaarborgd in de toekomst. De ristorno’s en de ristorno’s leven variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij