?
Hulp nodig?
Gaan
01XX_Stefanie_01
particulieren
27 januari 2020

Fedelex, onze vernieuwde dienst rechtsbijstand

Doe je een beroep op je rechtsbijstand bij Federale Verzekering?

Dan wordt je dossier niet meer opgevolgd door een externe schaderegelaar, maar door de onafhankelijke dienst Fedelex van Federale Verzekering zelf.  “Dat biedt ons een beter inzicht”, zegt verantwoordelijke Stefanie Debeuckelaere. 
Heb je een geschil, maar twijfel je eraan om het voor te leggen aan een rechter omdat je “de weg niet kent” of omdat je vreest voor de hoge kosten van een advocaat? Of je moet je juridisch laten bijstaan omdat een tegenpartij een minnelijke regeling weigert? Dan biedt een rechtsbijstandsverzekering soelaas. 

Welke gevolgen heeft dit voor jou?

Stefanie D. : “Een verzekering rechtsbijstand is niet verplicht. Toch kan ze erg nuttig zijn. Ze biedt zowel administratieve, juridische als financiële bijstand. Veel mensen kennen hun rechten niet. Wij kunnen hen de nodige info geven. Ook helpen we hen bij de opmaak van hun dossier. Bijvoorbeeld door een expertise te doen, een juridisch gemotiveerde ingebrekestelling op te stellen en een schadevergoeding te vragen. We zorgen er ook vaak voor dat een gerechtelijke procedure vermeden wordt omdat we eerst een minnelijke regeling nastreven. Ze biedt een snellere oplossing en is emotioneel minder belastend. Als een procedure voor de rechtbank zich toch opdringt, nemen we de raadsman ten laste. Wij hebben het voordeel dat we de procedures kennen, onze schadebeheerders zijn juridisch opgeleid.”

Mogen verzekerden zelf hun advocaat kiezen? 

Stefanie D. : “Wij bieden hen altijd de vrije keuze. Als ze zelf geen raadsman kennen, sturen we hen een lijst met gespecialiseerde advocaten uit hun buurt waaruit ze kunnen kiezen.”
“We beperken het ereloon van de advocaat niet. We hanteren alleen een maximale tussenkomst per dossier. Bij rechtsbijstand in een autoverzekering is dat € 20.000*. Bij een familiale verzekering € 12.500, maar dat wordt verhoogd naar € 25.000. De maxima gelden steeds per schadegeval, niet per jaar . Onze ervaring leert dat ze doorgaans volstaan.”
“Bij een zaak Federale Verzekering tegen Federale Verzekering, laten we onze klanten altijd een advocaat nemen. Zo vermijden we belangenvermenging.”

Is er een franchise?

Stefanie D. : “Neen. We vragen alleen dat de schade een minimum overschrijdt. Bij een autoverzekering is dat € 150. We  willen vermijden dat dossiers duurder zijn dan het gevorderde bedrag. Eens het minimum bereikt, dragen we de kosten van de rechtsbijstand volledig.”

Is er een wachttermijn?

Stefanie D. : “Die is er niet. De enige voorwaarde is dat de schade zich moet voordoen tijdens de contractuele periode. Als de oorzaak zich voordoet voor de start van het contract, is de rechtsbijstand toch verworven als de verzekerde bij het afsluiten van het contract niet wist of moest weten dat hij schade had.”

Zijn er ook uitsluitingen?

Stefanie D. : “Ja, altijd voor schade die opzettelijk wordt veroorzaakt door de  verzekerde. We staan ook de klant die voor de rechter moet komen voor een verkeersovertreding bij in zijn verdediging, maar hij moet zijn boete zelf betalen. Ook bij een strafrechtelijke vervolging voor dronkenschap in het verkeer komen we niet tussen. Als de rechter echter beslist dat de verzekerde wordt vrijgesproken voor dronkenschap, betaalt Fedelex toch alle kosten en erelonen terug die ten laste van de verzekerde zouden gebleven zijn.”

Waaraan moet een rechtsbijstandsverzekering voldoen om de premies ervan fiscaal te kunnen aftrekken?

Stefanie D. : “Voor sommige polissen krijg je een belastingvermindering van 40% van de premies met een maximum van € 310.  De maximale belastingvermindering bedraagt dus € 124**.”
“Daarvoor moet de verzekering wel aan voorwaarden voldoen. Zo moet ze ook bouwgeschillen waarborgen, alsook geschillen tussen werkgever en werknemer en geschillen tussen echtgenoten. Gezien onze polissen bij onze hoofdverzekeringen horen, vallen ze hier niet onder. Een rechtsbijstand auto biedt geen waarborg tegen bouwgeschillen. Daardoor is ze ook goedkoper. Willen onze klanten toch een dergelijke polis, dan bieden we die aan via onze partner.”

Doe je ook aan bemiddeling?

Stefanie D. : “We streven ernaar om 80% van de dossiers minnelijk af te handelen. Als je onderhandelt, weet je wat je krijgt. Bij een rechter het je geen grip op de uiteindelijke uitspraak. Het is ook sneller.”

Waarom handelt Fedelex de schadedossiers nu zelf af?

Stefanie D. : “Tot nog toe zorgde een externe partij hiervoor. Door het zelf te doen, krijgen we meer zicht op de zaken en kunnen we onze klanten een betere dienstverlening bieden. We kunnen onze polissen ook sneller aanpassen aan hun verwachtingen.”

Hoeveel kost een polis rechtsbijstand?

De prijs van een polis rechtsbijstand hangt af van de formule: gaat het om een aanvullende of een aparte verzekering? Wat is het vergoedingsplafond?
Stefanie D. : “Federale Verzekering biedt een aanvullende rechtsbijstand bij haar polissen auto, brand en familiale. Dat wil zeggen dat de waarborg gekoppeld is aan een andere verzekering. Zo geven we in onze autopolis al rechtsbijstand  vanaf € 40 per jaar. “
“Willen onze klanten toch een aparte polis, dan bieden we die aan via een partner.  Zo leveren we steeds maatwerk.”
--
“ Fedelex behandelt nu alle dossiers waarin de schade wordt aangegeven vanaf 1 november 2019.” 

Wie wordt meeverzekerd?

Stefanie D. : “Bij een familiale is dat iedereen die bij de verzekeringsnemer inwoont. Maar ook wie tijdelijk elders verblijft, zoals kotstudenten, zijn verzekerd. Bij de rechtsbijstand bij een autopolis is dat de verzekeringsnemer, de eigenaar van het voertuig en iedereen die de toestemming heeft om het te gebruiken, en de gratis vervoerde personen. “


Nog vragen?
Aarzel vooral niet je kantoorhouder te contacteren.Wettelijke bepalingen

*De in dit artikel genoemde bedragen kunnen steeds gewijzigd worden. 
**De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.
FEDELEX is een dienst die deel uitmaakt van Federale Verzekering CVBA en handelt volgens de principes van het gescheiden beheer, overeenkomstig de reglementering betreffende de verzekering Rechtsbijstand. Geen enkel voorstel of schikking mag aanvaard worden zonder de voorafgaande toestemming van de verzekerden.
Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.
Een volledig overzicht van de waarborgen, limieten en uitsluitingen vind je in de Algemene Voorwaarden en IPID van dit product. Klik hier voor meer informatie.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij