?
Hulp nodig?
Gaan

Juridische informatie

 

Informatie op deze internetsite

Alle pagina’s en simulaties die u terugvindt op de internetsite van Federale Verzekering zijn louter informatief.
Tenzij anders bepaald, bevat deze site geen enkele offerte voor verzekeringsproducten.
De inlichtingen op deze internetsite kunnen niet beschouwd worden als fiscale, financiële of juridische raadgevingen.

Federale Verzekering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt wordt door het gebruik van deze internetsite, tenzij zware of opzettelijke fouten van harentwege kunnen aangetoond worden.

Voor het bekomen van een persoonlijke offerte, of voor alle andere gedetailleerde informatie over onze verzekeringsproducten, kan u contact nemen met onze kantoren en adviseurs, of gewoon hier klikken, om een aanvraagformulier voor een afspraak in te vullen.

Toepasbaar recht en rechtspraak

Deze internetsite is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.
Beslissingen over geschillen waartoe deze internetsite aanleiding kan geven behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Controlebevoegdheid

Als verzekeringsmaatschappij is Federale Verzekering onderworpen aan de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Bescherming van merken en logo’s

De logo’s en productnamen die u op deze internetsite terugvindt, zijn gedeponeerde handelsmerken van Federale Verzekering.

Copyright

Alle rechten voorbehouden.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, exploitatie of wijziging van teksten,
zowel als de lay-out, de afbeeldingen en/of andere elementen van deze internetsite, is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Federale Verzekering. In welke vorm of met welk middel dit ook mag gebeuren.

Federale Verzekering

Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen
Nr. RPR Brussel – BTW BE 0407.963.786

Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen 
Nr. RPR Brussel – BTW BE 0408.183.324

Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV
Nr. RPR Brussel – BTW BE 0403.257.506

Maatschappelijke zetel : Stoofstraat 12 – 1000 Brussel
Tel. : 02/509.04.11
E-mail : federale@federale.be
Website : www.federale.be

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij