?
Hulp nodig?
Gaan

Contactgegevens klokkenluiders

 

Via dit meldpunt kunnen alle personen die in contact staan met Federale Verzekering aangifte doen van illegale of onregelmatige handelingen die een gevaar of risico inhouden op aantasting van de integriteit en belangen van Federale Verzekering.

Aangezien een correcte melding onderhevig is aan een aantal regels, lichten we deze hieronder kort toe: 

• Een klokkenluidersmelding kan via compliance@federale.be verstuurd worden. De melding kan indien gewenst ook  volledig anoniem plaatsvinden (de melder wordt in dat geval verzocht zijn melding te doen via schriftelijke communicatie naar Federale Verzekering – t.a.v. Compliance, Stoofstraat 12 te 1000 Brussel of via elk ander middel dat de aangever aanvaardbaar acht). 

• Op verzoek van de klokkenluider is het ook mogelijk om een inbreuk te melden door middel van een fysieke ontmoeting, die binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. 

• Meldingen van klokkenluiders moeten de compliance officer en het Ethisch comité in staat stellen de aan de kaak gestelde feiten te onderzoeken. Deze moeten dus voldoende nauwkeurig en gedetailleerd worden beschreven. Ze moeten, indien mogelijk, worden gedocumenteerd met ondersteunende documenten. Daarbij zijn met name van belang: de aard van de inbreuk, de naam en functie van de aangegeven persoon, de locatie, de periode waarop de feiten betrekking hebben en elk ander element dat de meldende persoon relevant lijkt.

• Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles. Deze bescherming geldt uiteraard niet wanneer er bewust een onjuiste melding wordt verstuurd (bijvoorbeeld om iemand in diskrediet te brengen). In dat geval stelt de melder zich bloot aan sancties.

• Al de ontvangen meldingen worden geregistreerd op een veilige en confidentiële wijze.  

• De klokkenluider zal ingelicht worden over de vordering van het onderzoek en diens resultaten, behalve wanneer hij verklaard heeft dat hij liever niet geïnformeerd wordt. Het directiecomité ziet erop toe dat de informatie die via klokkenluiders wordt aangebracht, effectief wordt onderzocht en dat de nodige maatregelen worden getroffen om mistoestanden aan te pakken. 

Meer informatie kan u hier vinden.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij