?
Hulp nodig?
Gaan

B.A. Vrachtwagen

De verplichte verzekering B.A. Vrachtwagen vergoedt de schade die de bestuurder (u of iemand anders) van het verzekerde vrachtwagen aan iemand anders berokkent wanneer hij aansprakelijk is voor een verkeersongeval.

Onze troeven

 • Gunstige voorwaarden voor uw wagenpark
 • Goede bestuurder? Wij belonen u!
 • Wij staan aan uw zijde
 • Lagere premies
Bereken uw premie
Brengt uw onderneming één of meerdere voertuigen in het verkeer (van personenauto's over bestelwagens tot vrachtwagens of zelfs werfmachines)? Dan is het een wettelijke verplichting om een verzekering B.A. Vrachtwagen te nemen. Hierdoor wordt de schade die u (of de persoon die het voertuig bestuurt) bij een verkeersongeval veroorzaakt, door uw verzekering vergoed. Bij Federale Verzekering beschikt u over een bescherming, een bijstand en een hoogwaardige dienstverlening... zonder dan nog rekening te houden met uw deel van onze winst onder de vorm van een restorno*! 

 

Uw verzekering vergoedt de schade van de slachtoffers. Dit kan gaan om:

 • hun verwondingen en eventuele nadelige gevolgen (bv. aanpassing van de woning, zodat ze kan worden gebruikt door een persoon in een rolstoel)
 • materiële schade: voertuigen en hun inhoud, gebouwen, stadsmeubilair, wegeninfrastructuur,...

Uiteraard gelden er uitsluitingen, limieten en uitbreidingen van de geldende garanties (bv. schade aan het verzekerde voertuig valt buiten de waarborg. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van de deelname van het verzekerde voertuig aan races of snelheidswedstrijden). U vindt hierover meer informatie in de algemene voorwaarden van de verzekering B.A. Vrachtwagen.

 

  Als jij of de bestuurder van je voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval, vergoedt je verzekering B.A. Vrachtwagen de slachtoffers. Dit kan gaan om:

  • de passagiers
  • de bestuurder en de passagiers van andere voertuigen
  • fietsers, voetgangers,...
  • de eigenaar van een goed dat door het ongeval werd beschadigd

   

  Gunstige voorwaarden voor uw wagenpark

  Wilt u uw wagenpark verzekeren? Bij Federale Verzekering kan uw onderneming van gunstige voorwaarden genieten. Neem contact op met uw adviseur om er een zicht op te krijgen.

  Lagere premies

  U ontvangt elk jaar uw aandeel in onze winst in de vorm van een restorno op uw premie*.


  Welke extensies?

  Omniumverzekering

  De Omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw vrachtwagen ongeacht of u in fout bent of niet.

  Meer info

  Rechtsbijstand Auto

  De Rechtsbijstand is een verzekering die u de mogelijkheid biedt om u te laten bijstaan bij een geschil waarbij uw verzekerde voertuig betrokken is. Deze verzekering vergoedt de kosten voor de advocaten en de gerechtelijke kosten als u bijvoorbeeld wordt vervolgd wegens een verkeersovertreding. Maar ook bijvoorbeeld als u een proces aanspant tegen de persoon die u bij een verkeersongeval schade heeft berokkend.

  Meer info
  * De restorno's evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunctuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's, die deel uitmaakt van de groep Federale Verzekering. De toekenning van restorno's in de toekomst is niet gewaarborgd. De restorno's variëren per categorie en per type producten. De regels met betrekking tot hun toekenning worden bepaald in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's. 
  Die statuten kunnen hier worden geraadpleegd.  Hoe kunnen we u helpen?

  Via telefoon : al klant

  Tel: 02 509 04 11

  Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

  Via telefoon : nog geen klant

  Tel: 0800 14 200

  Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

  Op afspraak

  Zoek de adviseur uit uw regio

  Uw persoonlijke adviseur


  Uw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Meer info

  Bent u al klant bij Federale Verzekering ?

  Alles weten over uw contracten, uw financiële producten of uw gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale hebt u toegang tot uw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 7 dagen/7 ! 

  Meld u aan

  Hebt u nog geen toegangscode ontvangen
  voor My Federale ?

  Vraag deze hier aan