?
Hulp nodig?
Gaan

Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken

Kies voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bouwwerken: u en ook uw eventuele personeelsleden en vennoten zijn verzekerd voor de schade die toegebracht wordt aan anderen tijdens de uitoefening van uw beroep. U kunt ook de schade die voorvalt na de levering laten verzekeren.

Wat houdt dit in voor u?

 • Verzeker uw burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van uw beroep
 • U bepaalt de bedragen die tegen een gepaste premie worden verzekerd
 • Aanvullende waarborgen mogelijk zodat uw verzekering op maat van uw bedrijf is

Waar dient u op te letten?

 • De schade is verzekerd tot de in het contract bepaalde bedragen
 • Schade aan de eigen goederen is niet verzekerd
 • U moet redelijke voorzorgsmaatregelen nemen voor schade die normaal of voorzienbaar is

Wanneer u uw activiteiten uitoefent, kunt u op elk moment aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden: een kraan die omvalt op de weg, een brand in een naburig gebouw die door uw werken wordt veroorzaakt... In die gevallen kunnen de financiële gevolgen zeer zwaar zijn. In sommige gevallen kunnen ze zelfs tot het faillissement van uw bedrijf leiden. Als u gerust aan de slag wil gaan, kunt u onze verzekering B.A. Bouwwerken onderschrijven, die werd ontworpen voor de vakmensen in de bouwsector.

De verzekering B.A. Bouwwerken verzekert...

 

…uw burgerlijke aansprakelijkheid als bedrijfsleider en die van uw vennoten, uw personeelsleden en ruimer gesteld van iedereen die deel uitmaakt van uw onderneming. Als u aansprakelijk wordt gesteld wegens een handeling van uw onderaannemers, bent u ook verzekerd.

 

 

Wat is verzekerd?

 

Schade die aan anderen wordt berokkend, zowel van

 • lichamelijke aard: de financiële of morele gevolgen van een verwonding;
 • materiële aard: beschadiging, onherstelbare beschadiging of verlies van een goed of fysiek letsel aan een dier;
 • immateriële aard: schade (winstverlies, verlies van klanten, commerciële reputatie,...) al dan niet ten gevolge van de lichamelijke en materiële schade die hierboven wordt vermeld, ongeacht of ze accidenteel van aard is of zich tijdens de duur van de prestatie heeft voorgedaan

Uw aansprakelijkheid is beschermd tijdens de werken. En dat blijft zo na de levering.

 

 

Wat is niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

Tijdens de bouwperiode zijn, onder andere, uitgesloten:

 • persoonlijke aansprakelijkheid van onderaannemers;
 • schade die het voorwerp zelf van het aannemingscontract
  treft;
 • ...

 

Na levering zijn, onder andere, uitgesloten:

 • de schade die onder de toepassing valt van de tienjarige aansprakelijkheid van de architecten en aannemers, of zou vallen, indien de termijn voor deze tienjarige aansprakelijkheid reeds zou zijn aangevangen;
 • ...

De schade is verzekerd tot beloop van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen (per waarborg). 

Er is een franchise van toepassing per schadegeval.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

Onze troeven:

 

U bepaalt de bedragen die tegen een gepaste premie worden verzekerd

U kiest het bedrag waarvoor uw burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd is. U kunt ook kiezen om de vrijstelling te verhogen. Uw premie wordt berekend op basis van het bedrag dat u zelf hebt bepaald.

U beschikt over een uitgebreide bescherming en aanvullende waarborgen

Uw verzekering B.A. Bouwwerken verzekert ook (zonder premietoeslag):

Uw aansprakelijkheid is wereldwijd verzekerd tijdens uw prestaties en overal in Europa na levering.


Een waardevolle tip

 

U kunt uw bescherming uitbreiden tot de schade die u hebt veroorzaakt aan de goederen die u worden toevertrouwd en die het voorwerp uitmaken van een werk, een dienstverlening, een advies of een kostenraming.

Onderschrijf een verzekering rechtsbijstand! Hierdoor hoeft u de advocaats- en de gerechtelijke kosten niet te dragen als:

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De overeenkomst duurt drie jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur. De waarborg Rechtsbijstand is voor één jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Iedere beslissing om de verzekering B.A. Bouwwerken te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij