?
Hulp nodig?
Gaan

Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing

Kies voor onze verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing: het is een verplichte verzekering als u een zaak uitbaat of een activiteit organiseert in een voor het publiek toegankelijke ruimte.

Wat houdt dit in voor u?

 • Waarborgen conform aan de wettelijke verzekeringsplicht
 • Vergoedingen voor lichamelijke, materiële en immateriële schade aan de slachtoffers

Waar dient u op te letten?

 • Door u opzettelijk veroorzaakte schade wordt niet verzekerd
 • Er wordt een franchise per schade toegepast
Volgens de wet wordt u aansprakelijk gesteld als er een brand of ontploffing plaatsvindt en deze slachtoffers maakt. Onze verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing beschermt u tegen deze risico's en kan de slachtoffers vergoeden.

Wat wordt verzekerd?

 

De objectieve aansprakelijkheid van de uitbater van een openbare ruimte, als natuurlijke of als rechtspersoon. Deze is immers automatisch aansprakelijk bij brand of ontploffing, zelfs zonder dat het slachtoffer moet aantonen dat er een fout is begaan, of dat een installatie gebrekkig was. U moet het slachtoffer dus vergoeden voor kwetsuren of andere schade. U bent wettelijk verplicht u hiervoor te verzekeren.

 

 

Wat wordt niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

 

Volgende schade wordt niet verzekerd: 

 • Schade die door u of door een andere verzekerde opzettelijk werd veroorzaakt
 • Schade die veroorzaakt wordt door een grove schuld van u of een andere verzekerde

Wij komen niet tussen voor uw aansprakelijkheid voor materiële schade die verzekerbaar is door een waarborg binnen een brandverzekeringsovereenkomst.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

 

 

 

In welk kader? 

 

U bent wettelijk verplicht een verzekering te onderschrijven die uw objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing beschermt, als u een ruimte openhoudt of de organisatie van een activiteit in een ruimte die openstaat voor het publiek (restaurant van minimum 50m2, bioscoop, kerk, sportzaal, onderwijsinstelling, showroom, …) op u neemt.

Ontdek hier de volledige lijst van ruimtes open voor het publiek waarvoor de verzekering verplicht is.

 

 

Welke schade wordt vergoed? 

 

De schade toegebracht aan derden, van:

Ook bv. reddingskosten, ... zijn verzekerd. 

Waardevolle tips

De objectieve aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing (publieke ruimten) is een verplichte verzekering. Als het tot een brand of een ontploffing komt, en u heeft deze dekking niet afgesloten, stelt u zich bloot aan een burgerrechtelijke vervolging, die zware financiële gevolgen kan hebben voor uw onderneming. Verder stelt u zich persoonlijk bloot aan vervolging voor een strafrechtbank. Tenslotte riskeert u ook de sluiting van de betreffende ruimten, als u bij controle geen verzekeringsattest kan voorleggen! Wees dus vooruitziend!

Wij bezorgen dit attest bij de ondertekening van het contract. Een duplicaat van dit attest wordt ook opgestuurd naar de burgemeester van de gemeente waar het etablissement, dat in de bijzondere voorwaarden van uw contract beschreven staat, zich bevindt.

Wettelijke bepalingenOp dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 3 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

  

Iedere beslissing om de verzekering B.A. Brand Openbare Ruimtes te onderschrijven, moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het IPID en de algemene voorwaarden. U vindt ze hieronder. 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

Aanvraag offertes

  Uw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

   

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij