?
Hulp nodig?
Gaan

Verzekering Montage-Proeven

Verzeker u tegen schade aan alle voorwerpen die in het verzekeringscontract werden opgenomen en die beschadigd werden tijdens de montage of proefperiode, zoals bv. de kraan, liftkoker,…

Wat houdt dit in voor u?

 • Vang menselijke fouten op
 • Ook schade door brand of bliksem is verzekerd
 • De verzekering kan op maat van uw machines en bedrijf

Waar dient u op te letten?

 • Schade door natuurrampen of door het niet naleven van de regels van de kunst, is niet verzekerd
 • Er wordt een franchise toegepast volgende de bepalingen in het contract
De Verzekering Montage-Proeven voorziet in een vergoeding van schade opgelopen tijdens de montage- en proefperiode van de voorwerpen die in het contract zijn opgenomen.

De verzekering Montage-Proeven komt tussen voor schade aan:

 • Metalen constructies (al dan niet met mechanische en/of elektrische installaties).
 • Mechanische, elektrische of elektronische machines, toestellen en installaties.
 • Montage-uitrustingen.
 • Andere voorwerpen die zich op de montageplaats bevinden.

De schade dient het gevolg te zijn van:

 • Onhandigheid, mogelijke nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwade wil van personeelsleden van de verzekerde of van derden.
 • Fouten in het ontwerp, de constructie, de plannen, de werkplaats of de montage.
 • Gebreken of fouten in het materiaal.
 • Vallen, stoten, botsen en indringen van een vreemde substantie, evenals van alle andere montage-ongevallen.
 • Brand, bliksem, ontploffingen zonder gebruik van explosieven en botsing met luchtvaar- en ruimtetuigen, evenals met voorwerpen die bij deze ongevallen weggeslingerd of omvergeworpen worden.
 • Storm, hagel, vorst en grondverschuivingen en -verzakkingen.
 • Diefstal op de montageplaats.

Er is bovendien een tussenkomst voorzien voor de reddingskosten.

U kunt bijkomend ook een aantal optionele waarborgen afsluiten.

 • Voor verlies of schade:
  • Tijdens het laden, het vervoer of het lossen.
 • Bij schade aan uw apparaten voor:
  • Werkzaamheden buiten de normale werkuren.
  • Versneld vervoer.
  • Inschakelen van technici uit het buitenland.
 • Schade ontstaan door het niet naleven van de regels van de
  kunst.
 • Schade door slijtage en voortijdige vermoeidheid wanneer
  het voorwerp niet wordt gebruikt voor wat het bestemd is.
 • Schade die van puur esthetisch aard is.
 • ...

Er wordt een franchise toegepast volgens de bepalingen die in het contract zullen vermeld staan.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hiernaast en hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Wettelijke bepalingen


Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De begindatum en de looptijd van het contract wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw contract.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij