?
Hulp nodig?
Gaan

Omniumverzekering

De Omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw bestelwagen - ongeacht of u in fout bent of niet.

Wat houdt dit in voor u?

 • Soepele formule: u kiest het soort vergoeding
 • Sommige waarborgen zonder vrijstelling (glasbreuk, brand, hagel, ...)
 • U gaat niet akkoord met het bedrag van de vergoeding? Wij betalen tot € 150 voor de kosten van een tegenexpert naar keuze
 • Een lagere premie als u een restorno* krijgt... uw deel van onze winst

Waar dient u op te letten?

 • Er is een franchise bij materiële schade aan uw voertuig (uitzonderingen: zie linkerkolom)
 • De vergoeding is degressief naarmate de ouderdom van uw voertuig
 • We hebben een recht van beroep, vooral als de risico-aangifte niet volledig of niet exact is
 • En we hebben een recht van vernietiging van de waarborgen van het contract bij niet-betaling van de premie

Je bent de gelukkige (toekomstige) eigenaar van een nieuwe bestelwagen? Je koos voor zo wat alle opties voor jouw veiligheid? 

Heel goed! Dankzij deze keuzes ben je helemaal beschermd. Maar... wat met je auto of bestelwagen? Bescherm je voertuig tegen materiële schade met de verzekering Omnium... volgens ons een onmisbare bescherming voor nieuwe voertuigen! 

Ontdek het plezier van het rijden zonder zorgen... en krijg nu 3 maand gratis* op jouw verzekering Omnium!


Alles weten?

Wat wordt verzekerd?

Een omniumverzekering is volgens ons onmisbaar voor nieuwe voertuigen en voor wie zich wil beschermen tegen verlies door eigen schade. Een nieuwe auto is namelijk een zware investering, met een omniumverzekering bescherm je die investering. Onze Omnium vergoedt de materiële schade aan je auto ten gevolge van een ongeval (of je nu in fout bent of niet), vandalisme, aanrijden van dieren en natuurkrachten (hagel, overstroming, storm,...) en schade veroorzaakt door glasbreuk, (poging tot) diefstal en brand.

Voor oudere voertuigen adviseren we je om te opteren voor een Kleine Omnium: daarmee wordt de schade aan je voertuig vergoed bij brand, diefstal, glasbreuk en schade door de natuurkrachten en na een aanrijding met een dier.

 

Wat wordt niet verzekerd? Wat zijn de beperkingen van de waarborgen?

Schade voortkomend uit het feit dat de bestuurder:

 • niet voldoet aan de wettelijke voorschriften om een voertuig te besturen
 • zich in een toestand van dronkenschapof alcoholintoxicatie bevindt

Er is een franchise van toepassing als er materiële schade aan je voertuig is.

Indien je jouw particulier voertuig verzekert op basis van de overeengekomen waarde, behoudt het zijn waarde gedurende de eerste 12 maanden in geval van een totaal schadegeval. De volgende 4 jaren vermindert de waarde slechts met 1% per maand. Vanaf het zesde jaar, zal de vergoeding gebeuren op basis van de werkelijke waarde van het voertuig, verhoogd met 15%.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor je een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

De Omniumverzekering biedt je de best mogelijke schadevergoeding, ongeacht of je al dan niet in fout was. De verzekering kan tot 100 % van de waarde van je voertuig vergoeden en biedt meerdere voordelen.

 

Soepele formule

 • Jij kiest, mits het betalen van een aangepaste premie, het soort schadevergoeding: op basis van de reële waarde (waarde van je voertuig onmiddellijk na het ongeval, die door een expert wordt vastgesteld) of op basis van de overeengekomen waarde.
 • Je maakt een keuze uit meerdere vrijstellingsniveaus of je opteert voor een intrekking van de vrijstelling**. 

 

Diensten inclusief in je waarborgen, zonder premietoeslag

 • De (niet-terugvorderbare) btw, de belasting op inverkeerstelling en je anti-diefstalsysteem worden gratis verzekerd.
 • Je krijgt een vervangwagen ter beschikking terwijl je eigen voertuig wordt hersteld**.

 

Waarborgen zonder vrijstelling

Voor een hele reeks risico's geniet je bescherming zonder vrijstelling!

 • Schade veroorzaakt door brand, diefstal (of een poging tot diefstal) of natuurkrachten (hagel, overstroming, storm,…)
 • Materiële schade veroorzaakt door een aanrijding met een dier, als je hiervoor binnen de 3 dagen een klacht indient
 • Vergoeding van glasbreuk als je de ruit door een erkende hersteller laat herstellen

 

Wij verdedigen jouw belangen

Ben je het niet eens met het bedrag van de schadevergoeding? Wij betalen de kosten van een tegenexpertise door een expert van jouw keuze (maximaal € 150).

 

Lagere premies

Je ontvangt elk jaar je aandeel in de winst in de vorm van een restorno op de bonus*. ** Voorwaarden geldig voor personenauto's (voertuigen die ingeschreven zijn als auto's toerisme en zaken).


Wil je een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of ga naar jouw dichtstbijzijnde kantoor


Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering Auto.

* Korting geldig vanaf het eerste jaar van de overeenkomst onderschreven tijdens de actie, rechtstreeks verwerkt in de berekening van de premie en pro rata herberekend bij verzekeringsduur van minder dan één jaar. Raadpleeg hier het reglement van onze actie. 
De restorno’s evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De toekenning van de restorno’s is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij