?
Hulp nodig?
Gaan

Safe Plan

In een conjuntuur met lage rendementen rest je weinig andere keuze dan je tot de beurs te richten wil je een potentieel hoog rendement halen. Betekent dit dat je resultaat moet laten primeren ten koste van veiligheid? Het antwoord is NEE!

Wat houdt dit in voor u?

  • Evenwicht tussen rendement en veiligheid
  • Een diversificatie van uw beleggingen

Waar dient u op te letten?

  • Er zijn beheerskosten op Vita Invest Dynamic van toepassing, en een beheerstoeslag op Fonds Invest.2
  • Diversifieer je beleggingen en je spaargeld

Wens je een potentieel hoog rendement te bereiken in een conjuntuur met lage rendementen, dan rest je weinig andere keuze dan je tot de beurs te richten. Betekent dit dat je resultaat moet laten primeren ten koste van veiligheid? Het antwoord is NEE! Met Safe Plan combineer je de troeven van Vita Invest Dynamic, de veiligheidsbron, met die van Fonds Invest.2 Equities, de drijvende kracht achter de potentiële rendementen. En wij hebben ook de kaart getrokken van transparantie en eenvoud.

Spreiding op alle niveaus

Safe Plan vormt een combinatie van onze twee producten Vita Invest Dynamic (tak 21) en Fonds Invest.2 Equities (tak 23). Wat is het doel? Veiligheid koppelen aan potentiële rendementen! Zo wordt 75 % van jouw storting belegd in Vita Invest Dynamic, terwijl de overige 25 % belegd wordt in Fonds Invest.2 Equities, voor een maximumduur van 25 jaar.

Door je kapitaal zo te verdelen voert Federale Verzekering voor jou al een eerste diversificatie door.

Vita Invest Dynamic, veiligheidsbron

De veiligheid wordt verzekerd door de 75 % die belegd wordt in Vita Invest Dynamic, het topproduct uit ons gamma tak 21-levensverzekeringen. Wij bieden jou het behoud van jouw kapitaal. Meer info over Vita Invest Dynamic.

Fonds Invest.2 Equities, drijvende kracht achter de potentiële rendementen

 

Fonds Invest.2 Equities is de drijvende kracht achter van jouw belegging. Fonds Invest.2 Equities streeft naar een meerwaarde op lange termijn door te investeren in een grote aandelenportefeuille van kwaliteitsvolle beursgenoteerde vennootschappen (“Blue Chip”), geselecteerd uit de grootste beurskapitalisaties van de eurozone die deel uitmaken van de EUROSTOXX 600.

Het fonds is gericht op een evenwichtige samenstelling van de aandelenportefeuille, om zo een optimale verdeling van de risico’s op geografisch en sectoraal vlak te waarborgen.

Fonds Invest.2 Equities is bestemd voor beleggers met een hoog risicoprofiel, meer bepaald risicoklasse 4 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). Meer info over Fonds Invest.2.

 

Goed om weten

 

Meer informatie over hoe wij deze risico's beperken, vind je hier.

Wil je een premieberekening of een offerte ontvangen? Klik hier of ga naar jouw dichtsbijzijnde kantoor.

 

Wettelijke bepalingen

 

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd van Vita Invest Dynamic en Fonds Invest.2 Equities bedraagt 25 jaar.

Ontdek de segmentatiecriteria voor Vita Invest Dynamic.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

 

Iedere beslissing tot intekening op Safe Plan moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de informatiefiche en van de algemene voorwaarden. Je vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan