?
Hulp nodig?
Gaan

Vita Invest Dynamic

De tak 21-belegging op lange termijn (min. 8 jaar) Vita Invest Dynamic laat je toe om rendabiliteit en veiligheid te combineren.

Wat houdt dit in voor u?

 • Een oplossing die het evenwicht vindt tussen veiligheid en rendement
 • Geen instapkosten. Geen uitstapkosten bij einddatum van het contract
 • Je kan een aanvullende overlijdenswaarborg onderschrijven
 

Waar dient u op te letten?

 • Er zijn beheerskosten
 • Er kunnen uitstapkosten en een afkoopvergoeding verschuldigd zijn bij vroegtijdige afkoop
 • Diversifieer steeds jouw beleggingen en spaargeld
 

Vita Invest Dynamic: rendement uit ristorno's leven

Door de steeds verder dalende rendementen op spaarboekjes of op de financiële markten ben je op zoek naar een goed alternatief. Vita Invest Dynamic haalt zijn volledige rendement uit ristorno's leven, toegevoegd aan het contract*! Het toekennen van de ristorno leven is niet gegarandeerd in de toekomst. 

 

Wat zijn de 4 troeven van Vita Invest Dynamic?

1. Een oplossing die het evenwicht vindt tussen rendement en veiligheid 

Het rendement van Vita Invest Dynamic spitst zich enkel toe op de ristorno's leven toegevoegd aan het contract.

Wat bepaalt de veiligheid? Je bent zeker van het behoud van je kapitaal gedurende de volledige looptijd (max. 25 jaar). Enkel als we herhaaldelijk de ristorno's leven niet toekennen, zou dit, in combinatie  met de beheerskosten, kunnen leiden tot een lichte afname van het geïnvesteerd kapitaal.  

Na een 1ste periode van 8 jaar kan je kiezen tussen 2 formules:

- Continuity: je zet de initiële formule voort voor nog eens 8 jaar
- Flexibility: je kiest voor een flexibele rentevoet gekoppeld aan een getrouwheidsintrest, deze kan nog aangevuld worden met een ristorno leven

Als je voor Continuity kiest, kan je na die periode van 8 jaar opnieuw de keuze maken tussen Continuity en Flexibilty. Kies je voor Flexibility, dan blijft deze formule van toepassing tot op het einde van het contract Vita Invest Dynamic. Wil je na een periode afkopen? Dan kan dit ook.

 

2. Een transparant kostenbeleid

Er zijn geen instapkosten, enkel beheerskosten (0,3%) die worden berekend op het opgebouwd kapitaal. Op iedere storting is wel een verzekeringstaks van 2% verschuldigd. Op einddatum van het contract zijn er geen uitstapkosten.
Wil je toch vervroegd uitstappen, dan kunnen er uitstapkosten (max. 3%) en een afkoopvergoeding aangerekend worden. 

 

3. Je beschikt over je geld en stort wanneer je wil

Tijdens de eerste 8 jaar en in de formule Continuity kan je steeds bijkomende stortingen doen, met een minimum van € 500 per storting. Je kan eenmaal per jaar tot 10% (min. €500) van het opgebouwde kapitaal kosteloos opnemen.
Wil je een huis kopen of bouwen? Dan kan je altijd alles opnemen zonder uitstapkosten!
In de formule Flexibility neem je je kapitaal op wanneer jij wil en dit zonder kosten. Je hebt dus altijd toegang tot je geld.

 

4. Betaal geen roerende voorheffing**

Je betaalt 30% roerende voorheffing op de intresten als je een gedeeltelijke of volledige afkoop doet gedurende de eerste 8 jaar van het contract. Na 8 jaar is er geen roerende voorheffing meer verschuldigd op intresten.
Wil je van in het begin geen roerende voorheffing betalen? Sluit dan een aanvullende overlijdenswaarborg af.

 

 

Belangrijk om weten

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vind je hier.

 

Een transparant overzicht van onze kosten

Vita Invest Dynamic

 • Instapkosten:  0%
 • Uitstapkosten:  Maximaal 3% (geen bij overlijden of einddatum)
 • Beheerskosten: 0,3% op jaarbasis
 • Verzekeringstaks: 2% op elke nieuwe premiestorting
 • Roerende voorheffing: Volgens de huidige fiscale wetgeving ben je bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de onderschrijving van je overeenkomst roerende voorheffing verschuldigd. Afkopen na 8 jaar zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

Er kan een financiële afkoopvergoeding aangerekend worden.

 

Wettelijke bepalingen

 

*De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

**De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De looptijd van Vita Invest Dynamic bedraagt 25 jaar.

Ontdek de segmentatiecriteria voor Vita Invest Dynamic.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

 

Iedere beslissing tot intekening op Vita Invest Dynamic moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de Essentiële-Informatiedocumenten, de productfiche en de algemene voorwaarden. Je vindt deze documenten hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan