?
Hulp nodig?
Gaan

Aan het begin van de zomer krijgen onze verzekerden een deel van hun premie terugbetaald in de vorm van restorno’s. Deze restorno’s vertegenwoordigen hun deel van de winst van Federale Verzekering.

Federale Verzekering is immers samengesteld uit onderlinge en coöperatieve maatschappijen, zodat er geen externe aandeelhouders zijn die hun deel van de winst opeisen. Ons doel is dan ook niet om zoveel mogelijk winst te maken, maar wel om onze verzekerden een optimale bescherming te bieden. Voor de meeste van onze klanten levert deze restorno enkele honderden euro’s op.

Onze klanten die een levensverzekering, een groepsverzekering of een andere spaar- of beleggingsformule afgesloten hebben, genieten van een hoger rendement, dankzij de aanzienlijke jaarlijkse winstdeelname.

Winstverdeling in 2017 (boekjaar 2016)

In 2016 kunnen wij bijna € 13 miljoen aan restorno’s en winstdeelnames verdelen***!

 

Restorno's 2017 (boekjaar 2016)***

Hoe worden de restorno’s berekend?

* Op de premie

Een vast percentage van de nettopremie.

 ** Op de bonus

het percentage wordt berekend op het bedrag van de nettopremie, na aftrek van de eventuele kostprijs van een schadegeval dat zich in de loop van het betrokken jaar heeft voorgedaan.


 

Restorno's

 %

Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) Auto - Toerisme & Zaken

 10

 *

B.A. Auto - Goederenvervoer

  5

 *

Auto Omnium - Toerisme & Zaken

 12

 **

Auto Omnium - Goederenvervoer

 10

 **

B.A. Ondernemingsrisico's –
B.A. Bouwwerken

 3

 **

B.A. Huispersoneel

 10

 **

B.A. Familiale  

 10

 **

Multirisk - Woning 

 10

 **

Multirisk - Handel & KMO 

 5

 **

Volledige Verkeer

 10

 **

Bestuurder

 10

**

Collectieve Ongevallen

  10 

 **

Persoonlijke Ongevallen - 24u/24

 15

**

Andere B.A. Beroepsaansprakelijkheid

 10

**

Arbeidsongevallen 

  3,50

 *

Arbeidsongevallen 

  4,73

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** De restorno’s en de winstdeelnames evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering, zoals omschreven op www.federale.be.De toekenning van de restorno’s en de winstdeelnames is niet gewaarborgd in de toekomst. De restorno’s en de winstdeelnames variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden. Restorno’s worden pas toegekend als het gecumuleerd bedrag minimum € 10 bedraagt.

Winstdeelnames en totaal rendementen 2017

 

Afhankelijk van de resultaten van de maatschappij en van de evolutie van de financiële markten, wordt ook de winst van de vennootschap 'Onderlinge Leven' met de verzekerden gedeeld. Die winstdeelnames verhogen het rendement van uw levensverzekeringen.

Totaalrendementen* 2016 = gewaarborgd rendement + winstdeelnames** 

Beleggingsverzekeringen (tak 21) 

  • Diamant Junior: 1,00%.
  • Vita Invest.2: 1,70%.
  • VitaInvest Dynamic : 2,40%***.
  • Vita Pensioen: 2,40%.
  • Vita VAPZ: 2,40%.

Capitalisatierekening (tak 26) 

  • Nova Invest: 1,70%

Groepsverzekering - Universal Life 

  • F-MANAGER en F-MANAGER VIP: 2,40%.
  • F-BENEFIT: 2,00%.

* De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

** De winstdeelnames evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit,  de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De toekenning van de winstdeelnames is niet gewaarborgd in de toekomst. De winstdeelnames variëren per categorie en per type product. De regels inzake de toekenning van de winstdeelnames zijn opgenomen in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De statuten kunnen hiergeraadpleegd worden.

*** Brutorendement excl. beheerskosten en taxen.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan