?
Hulp nodig?
Gaan

Vita VAPZ

Met Vita VAPZ bouwt u uw aanvullend pensioen als zelfstandig bedrijfsleider op. Onze oplossing vindt het evenwicht tussen veiligheid en rendement, en u geniet meteen ook van een voordelige fiscaliteit*.

Wat houdt dit in voor u?

 • Recupereer tot 63% van uw premie door de voordelige fiscaliteit...
 • ...terwijl u spaart voor een mooi pensioenbedrag!
 • U kiest voor het evenwicht tussen veiligheid en rendement

Waar dient u op te letten?

 • Er zijn instapkosten verschuldigd
 • Er kunnen afkoop- en/of uitstapkosten verschuldigd zijn
 • Diversifieer steeds uw beleggingen en spaargeld

U bent zelfstandig bedrijfsleider en u wilt genieten van een welverdiend pensioen, maar u weet dat uw wettelijk pensioen u niet zal toelaten om uw huidige levensstandaard te behouden. Met Vita VAPZ stelt u zelf uw aanvullend pensioen samen en geniet u van de mogelijkheid om tot meer dan 63 %* van uw premie te recupereren!


Voor wie is Vita VAPZ en wat is de looptijd?

 

U kunt een Vita VAPZ-contract sluiten als u zelfstandige in hoofdberoep bent en – onder bepaalde voorwaarden - ook als u zelfstandige in bijberoep, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) bent.

De looptijd van uw VAPZ-contract bedraagt minstens 5 jaar. Het loopt af op uw 65ste verjaardag, maar kan daarna telkens in periodes van 5 jaar worden verlengd.
Uw kapitaal zal vooraf worden uitgekeerd wanneer u vóór uw 65e verjaardag op pensioen gaat.

 

 

De troeven van Vita VAPZ

 

Bepaal zelf hoeveel en wanneer u stort 

U moet daarbij alleen rekening houden met de wettelijk vastgelegde limieten: tussen € 400 en € 3.859,40 per jaar, en u mag daarbij het absolute plafond van 8,17 % van uw geherwaardeerd nettoberoepsinkomen van 3 jaar geleden niet overschrijden. Het minimumbedrag per premiestorting is evenwel € 100.

Als u een of meerdere jaren geen premie stort, kapitaliseren de reeds gestorte premies sowieso verder, tegen de jaarlijks gewaarborgde rente en de eventuele ristorno's leven!

Een jaarlijks gewaarborgd rendement, eventueel verhoogd met onze ristorno's leven

In 2022 bedraagt het totale brutorendement bijvoorbeeld 2,00 %**. Het bestaat uit een gewaarborgde rente (momenteel 1,25 %) tot 31/12. En dat gewaarborgd rendement kan nog eens met onze ristorno's leven, toegevoegd aan het contract,*** worden verhoogd! Het toekennen van de ristorno leven is niet gegarandeerd in de toekomst.

Recupereer tot meer dan 63 % van uw premie!

Uw VAPZ-premies zijn immers volledig aftrekbaar als beroepskosten, waardoor u ook nog eens minder sociale bijdragen betaalt. Dit betekent dat u in totaal dus meer dan 63 % van uw VAPZ-premie kunt recupereren*!

Een voordelige fiscaliteit voor uw pensioenkapitaal

Ook bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal geniet u na aftrek van de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage, van een heel voordelige fiscale regeling*: de fictieve rente. Meer informatie over de fictieve rente en haar voorwaarden.

 


Een waardevolle tip

Hebt u al een aanvullend pensioen dat u als particulier samenstelt en waarvoor u ook een fiscaal voordeel geniet*? Goed nieuws! De VAPZ-premies zijn cumuleerbaar met de premies die u betaalt in het kader van uw pensioensparen en/of uw langetermijnsparen.

Belangrijk om weten

 

 • Diversifieer uw beleggingen en uw spaargeld
 • Wees steeds aandachtig aan de geldende fiscaliteit op het product
 • Wees steeds aandachtig aan de duurtijd van de gegarandeerde intrest
 

Een transparant overzicht van onze kosten

 • Instapkosten: 2,5%
 • Uitstapkosten: Maximaal 3% (geen bij overlijden of einddatum, of bij afkoop ingeval (vervroegde) pensionering)
 • Beheerskosten: 0% 
 • Verzekeringstaks: 0%
 • Afkoopkosten: bij eventueel vroegtijdige afkoop tijdens de eerste 8 jaar kunnen er afkoopkosten aangerekend worden
 
  

Wilt u een offerte of premieberekening ontvangen? Klik hier of contacteer uw adviseur

 

Wettelijke bepalingen

 

* De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen.

** De rendementen van het verleden vormen geen waarborg voor de toekomst.

*** De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

De eindtermijn van het contract is vastgesteld op de 65ste verjaardag van de aangeslotene en is verlengbaar per periodes van 5 jaar. De initiële looptijd bedraagt minimaal 5 jaar. De pensioenovereenkomst eindigt eveneens bij overlijden van de aangeslotene of bij volledige afkoop.

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 


Iedere beslissing tot intekening moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de Financiële Info Fiche en de Agemene Voorwaarden. U vindt een link naar deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij