?
Hulp nodig?
Gaan
onderneming-financiën
particulieren
09 juni 2022

+15,3% meer omzet voor Federale Verzekering in 2021

Brussel, 10 mei 2022 – In 2021 realiseerde Federale Verzekering een significante groei van 15,3%. Het operationeel resultaat bedraagt € 44,2 miljoen (vóór ristorno’s leven en niet-leven). Ondanks de terugval t.o.v. 2020 kan dit resultaat zonder meer  als goed beschouwd worden. Zeker als we rekening houden met de Covid-19 crisis die ook in 2021 nog steeds haar impact liet voelen. Daarnaast merken we ook een duidelijke toename van extreme klimatologische fenomenen met o.a. de overstromingen van juli 2021 tot gevolg. Dit had onmiskenbaar een invloed op de resultaten.

Dit resultaat stelt Federale Verzekering in staat haar solvabiliteit verder te versterken. Het laat het bedrijf ook toe om opnieuw een deel van haar winst met haar klanten te delen. € 10,4 miljoen (+26,8% meer dan vorig jaar) deelt de onderneming zo met haar klanten.

Tom De Troch, CEO van Federale Verzekering: “Wat me nog het meeste bijblijft van 2021 is dat we echt onze rol als verzekeraar hebben opgenomen tijdens de catastrofale overstromingen van juli, overstromingen die soms een zeer zware impact hadden op onze klanten. Met raad en daad stonden onze medewerkers de slachtoffers bij, niet alleen achter de schermen, maar ook echt op het terrein zelf. In eerste instantie om de eerste noden te lenigen en verder om hun dossier zo efficiënt mogelijk te behandelen. Intussen zijn zo meer dan 90% van alle schadedossiers helemaal afgehandeld. En dat toont echt wat de kerntaak is van  een onderlinge verzekeraar zoals wij: er zijn voor onze klanten op de momenten dat zij ons nodig hebben.

€ 530,1 miljoen, een recordomzet

2021 betekent ook de start van het nieuwe elan van Federale Verzekering. Onder impuls van Tom De Troch lanceerde Federale Verzekering haar nieuwe vijfjarig strategisch plan Shape25. Wat commerciële realisaties betreft, tekende de onderneming een nieuw record van het incasso op (+15,3%: van € 459,7 miljoen in 2020 naar € 530,1 miljoen in 2021). Daarbij werd ook de overname van de onderschrijver BDM volledig afgerond. Verder kwam de verzekeraar met 2 DECAVI Levensverzekeringtrofeeën naar huis, met name één voor Vita Pensioen (formule met gewaarborgde intrestvoet) en één voor F-Manager VIP.2 (individuele pensioentoezegging).

De geconsolideerde nettowinst vóór ristorno’s leven en niet leven daalde weliswaar van € 85,8 miljoen in 2020 naar € 44,2 miljoen in 2021. Deze daling van de winst is te wijten aan een stijging van de schadelast (uitgaves en technische provisies) als gevolg van onder andere de overstromingen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren. Zo was er ook een daling van de financiële resultaten, door een duidelijke terugval van het aandeel van niet-recurrente opbrengsten door meerwaarden op de beleggingsportefeuille in vergelijking met 2020. De exploitatiekosten stijgen, maar blijven beheersbaar. Een belangrijk deel van deze stijging is te wijten aan de investeringen in IT-oplossingen om de efficiëntie van de processen op te drijven en zo de productiviteit te optimaliseren. Daarnaast zijn er investeringen nodig om conform de nieuwe wettelijke bepalingen te blijven.

Stijgende ristorno’s, versterkte solvabiliteit

Het resultaat van boekjaar 2021 stelt Federale Verzekering in staat om ristorno’s leven en niet-leven te blijven delen met haar klanten, en dit voor een totaalbedrag van € 10,4 miljoen. Dus ondanks de daling van de winst (voor ristorno’s), stijgt het bedrag dat aan klanten wordt uitgekeerd met meer dan € 2 miljoen (+26,8%) in vergelijking met het boekjaar 2020.

Het resultaat stelt Federale Verzekering ook verder in staat om haar eigen vermogen en daarmee haar solvabiliteit verder te versterken.

Shape25, het nieuwe strategisch plan van Federale Verzekering

Net zoals alle spelers uit de sector, werkt Federale Verzekering in een snel evoluerende marktomgeving: digitalisatie, nieuwe bedrijven op de markt en hoge klantenverwachtingen.

Shape25, het nieuwe vijfjarig strategisch plan, wil een duidelijk antwoord formuleren op deze uitdagingen die hiermee gepaard gaan. “We willen onze klanten een nog kwalitatievere dienstverlening aanbieden. En we willen ervoor zorgen dat een verzekering eenvoudig en begrijpelijk is. Concreet wil dit zeggen dat we verzekerings-, beleggings- en spaaroplossingen willen ontwikkelen die op de best mogelijke manier aan hun (evoluerende) noden zullen beantwoorden. Het menselijke contact blijft bovendien erg belangrijk voor hen, maar klanten verkiezen steeds vaker een snel antwoord via een telefonisch gesprek of een digitaal contact. Ze verplaatsen zich enkel nog naar onze kantoren als het echt nodig is. Door de contactmogelijkheden voor onze klanten (online, telefoon en face to face) uit te breiden, versterken we onze toegankelijkheid. Zo bieden we hen een gepersonaliseerde dienstverlening, en geven we transparant en begrijpelijk advies.” preciseert Tom De Troch.

Om al deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, werd er een budget voorzien van € 100 miljoen voor de komende 5 jaar. Dit zal voornamelijk dienen voor IT-oplossingen om de interne beheersprocessen te optimaliseren en om nieuwe digitale oplossingen aan de klanten aan te bieden.


* De ristorno’s en de ristorno’s leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering, zoals omschreven op www.federale.be. De toekenning van de ristorno’s en de ristorno’s leven is niet gewaarborgd in de toekomst. De ristorno’s en de ristorno’s leven variëren per categorie en per type product. De regels inzake hun toekenning zijn opgenomen in de statuten van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be.Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij